TAILIEUCHUNG - Tiểu luận: Tình hình chung của giáo dục đại học, giáo dục đại học ngoài công lập. Hãy phân tích: Tổ chức, quản lý?

Tiểu luận: Tình hình chung của giáo dục đại học, giáo dục đại học ngoài công lập. Hãy phân tích: Tổ chức, quản lý? nhằm trình bày tình hình chung của giáo dục đại học Việt Nam, những hạn chế và yếu kém của giáo dục đại học ngoài công lập, quản lý giáo dục đại học ngoài công lập. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIỂU LUẬN Môn GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Đề tài 1 Nội dung A. Tình hình chung của giáo dục đại học. B. Giáo dục đại học ngoài công lập. Hãy phân tích Tổ chức quản lý Chương trình đào tạo Nghiệp vụ sư phạm đại học Giảng viên PGS. TS. Phạm Lan Hương LỚP NVSP Đại học K 19 NHÓM 6 Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 2013 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGD-ĐT Bộ Giáo dục - Đào tạo ĐH ĐH CĐ Cao đẳng GS Giáo sư HĐQT Hội đồng quản trị MTTQ Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc NCL Ngoài công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.