TAILIEUCHUNG - Thuyết trình giáo dục đại học: Tình hình chung của giáo dục đại học tại Việt Nam và giáo dục đại học ngoài công lập đề cập đến giảng viên và sinh viên

Thuyết trình giáo dục đại học: Tình hình chung của giáo dục đại học tại Việt Nam và giáo dục đại học ngoài công lập đề cập đến giảng viên và sinh viên nhằm trình bày về tình hình giảng viên và sinh viên trong giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay, tình hình giảng viên và sinh viên trong giáo dục đại học ngoài công lập, các giải pháp. | TIỂU LUẬN ll TÌNH HÌNH CHUNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NgoÀi cong Lập - ĐỀ CẬP ĐẾN GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN LỚP NGSPGV KHÓA 19 NHÓM 3 GVGD PHẠM LAN HƯƠNG PHẦN A TÌNH HÌNH GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY. GIẢNG VIÊN HIỆN NAY Thống kê số lượng giảng viên và sinh viên trên toàn quốc cuối năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Nội dung Sinh viên Giảng viên Giáo sư Phó giáo sư Khác Số lượng 1 4 triệu 348 2 224 57 128 Tỉ lệ giảng viên sinh viên 1 4023 1 629 1 24 http giao-duc-khuyen-hoc 2-van-dan-moi-co-1-giao-su-hoac- .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.