TAILIEUCHUNG - Trận Heraclea

Tarentum là một thuộc địa Hy Lạp, một phần của Magna Graecia. Các thành viên của phe lãnh đạo tại Tarentum, những người dân chủ dưới sự lãnh đạo của Philocharis hoặc Ainesias, đã chống lại Rome, bởi vì họ biết rằng nếu những người La Mã tiến vào Taranto người Hy Lạp sẽ mất đi sự độc lập của họ. Người Hy Lạp tại Tarentum đã trở nên lo sợ sự bành trướng của người La Mã sau chiến tranh Samnite lần thứ ba. | Trận Heraclea Berewenỉ ur Most important places in Rome-Taranto wars Thời gian July 280 BC Địa điểm Heraclea Basilicata miền nam Italy Kết quả người Hy Lạp Chiến thắng kiểu Pyrros 7 000 chết 4 000 chết Trận Heraclea đã diễn ra năm 280 TCN giữa người La Mã dưới sự chỉ huy của chấp chính quan Publius Valerius Laevinus và lực lượng kết hợp của người Hy Lạp từ Ipiros Tarentum Thurii Metapontum và Heraclea dưới sự chỉ huy của vua Pyrros của Ipiros. Mục lục 1 Bối cảnh 2 Chuẩn bị 3 Trận đánh 4 Lực lượng o Ipiros o La Mã 5 Kết quả 6 Chú thích 7 Tham .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.