TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 47 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾP)

Mục tiêu Rèn luyện cho HS kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, kĩ năng trình bày bài giải, hiểu được ý nghĩa từng bước giải, tiếp tục củng cố quy đồng mẫu các phân thức. II. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 47 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẲN Ở MẪU TIẾP I. Mục tiêu Rèn luyện cho HS kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu kĩ năng trình bày bài giải hiểu được ý nghĩa từng bước giải tiếp tục củng cố quy đồng mẫu các phân thức. II. Chuẩn bị - HS nắm chắc các bước giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu film trong bút xạ. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Áp dụng . - HS thảo luận nhóm Tiết 47 PHƯƠNG TRÌNH Giải phương trình x x 2x 1 _ - 2 x - 3 2x 2 x 1 x - 3 GV Hãy nhận dạng phương trình và nêu hướng giải . GV vừa gợi ý vừa trình bày lời giải. - Tìm điều kiện xác định của phương trình. - Hãy quy đồng mẫu 2 vế và khử mẫu. và trả lời. CHỨA ẨN Ở MẪU - HS làm ở TIẾP nháp và trả 4. Áp dụng lời. Giải phương trình x x 2x 1 - -- 2 x - 3 2x 2 x 1 x - 3 Trình bày như SGK. - Giải phương trình x x 1 x x - 3 4x và kết luận nghiệm của phương trình. - GV Có nên chia 2 vế - HS Chia 2 của phương trình cho x không GV cho HS chia 2 vế cho x yêu cầu HS nhận xét. Hoạt động 2 HS thự c hiện 3 Giải phương trình _ x x 4 a. - 7 x - 1 x 1 b. -3- 2ư - x x - 2 x - 2 - Khuyến khích các em giải bài toán bằng các cách khác. Chẳng hạn ở phương trình a. Bước khử mẫu có thể nhân chéo x x vế của phương trình cho cùng một đa thức mất nghiệm . - HS làm việc cá nhân rồi trao đổi nhóm.