TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 47 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (TIẾP)

Mục tiêu Rèn luyện cho HS kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, kĩ năng trình bày bài giải, hiểu được ý nghĩa từng bước giải, tiếp tục củng cố quy đồng mẫu các phân thức. II. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 47 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẲN Ở MẪU TIẾP I. Mục tiêu Rèn luyện cho HS kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu kĩ năng trình bày bài giải hiểu được ý nghĩa từng bước giải tiếp tục củng cố quy đồng mẫu các phân thức. II. Chuẩn bị - HS nắm chắc các bước giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu film trong bút xạ. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Áp dụng . - HS thảo luận nhóm Tiết 47 PHƯƠNG TRÌNH Giải phương trình x x 2x 1 _ - 2 x - 3 2x 2 x 1 x - 3 GV Hãy nhận dạng phương trình và nêu hướng giải . GV vừa gợi ý vừa trình bày lời giải. - Tìm điều kiện xác định của phương trình. - Hãy quy đồng mẫu 2 vế và khử mẫu. và trả lời. CHỨA ẨN Ở MẪU - HS làm ở TIẾP nháp và trả 4. Áp dụng lời. Giải phương trình x x 2x 1 - -- 2 x - 3 2x 2 x 1 x - 3 Trình bày như SGK. - Giải phương trình x x 1 x x - 3 4x và kết luận nghiệm của phương trình. - GV Có nên chia 2 vế - HS Chia 2 của phương trình cho x không GV cho HS chia 2 vế cho x yêu cầu HS nhận xét. Hoạt động 2 HS thự c hiện 3 Giải phương trình _ x x 4 a. - 7 x - 1 x 1 b. -3- 2ư - x x - 2 x - 2 - Khuyến khích các em giải bài toán bằng các cách khác. Chẳng hạn ở phương trình a. Bước khử mẫu có thể nhân chéo x x vế của phương trình cho cùng một đa thức mất nghiệm . - HS làm việc cá nhân rồi trao đổi nhóm.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.