TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 58: LUYỆN TẬP

Kiến thức: Học sinh được lại kiến thức và nhận biết, khắc sâu các tính chất về liên hệ giữa thứ tự với phép nhân, phép cộng thông qua các dạng bài tập cơ bản. b) Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tính tóan nhanh, chính xác. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 58 LUYỆN TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU a Kiến thức Học sinh được lại kiến thức và nhận biết khắc sâu các tính chất về liên hệ giữa thứ tự với phép nhân phép cộng thông qua các dạng bài tập cơ bản. b Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng tính tóan nhanh chính xác. II. NỘI DUNG DẠY HỌC Họat động của GV Họat động của HS Ghi bảng Họat động 1 sửa bài tập HS trả lời Tiết 58 LUYỆN TẬP Bài tập 9 -GV gọi 1 số học sinh lên bảng trả lời. -GV chú ý giải thích trường hợp c mệnh đề hoặc là đúng khi có ít nhất một mệnh đề là đúng . Bài tập 10 -GV gọi 1 học sinh lên bảng trả lời. Bài tập 12 -GV gọi một -Một HS lên bảng sửa bài Bài tập 9 Câu a câu d sai. Câu b câu c đúng. Bài tập 10 b Từ -2 . 3 -4 5 ta có -2 . 3. 10 -4 5 . 10 do 10 0. Suy ra -2 . 30 45 Bài tập 12 Cách 1 Tính HS lên bảng trả lời Họat động 2 sửa bài tập Bài tập 11 -GV gọi 1 học sinh lên bảng trả lời. Bài tập 13 -Một HS lên bảng sửa bài -Một HS lên bảng sửa bài trực tiếp rồi so sánh. Cách 2 Từ -2 -1 nên 4. -2 4. -1 do 4 0 Suy ra 4. -2 14 4. -1 14 Bài tập 11 a Từ a b ta có 3a 3b do 3 0 Suy ra 3a 1 3b 1 b Từ a b .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.