TAILIEUCHUNG - CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT part 2

Cũng như các nhóm máu, tất cả các protein dược kiểm soát bởi các alen khác nhau trong cùng một locus được thể hiện hệ thống protein đa hình. Ngoài ra trong các sản phẩm như sữa, cơ, trứng, tinh dịch và nhiều mô khác cũng có hiện tượng đa hình. Trong công tác giống gia súc, các hệ thống nhóm máu và các protein đa hình được sử dụng để kiểm tra dòng bố, sự liên quan với bệnh tật, năng suất, nghiên cứu sinh đôi, sự tiến hóa và quan hệ di truyền giữa các giống | Cũng như các nhóm máu tất cả các protein dược kiểm soát bởi các alen khác nhau trong cùng một locus được thể hiện hệ thống protein đa hình. Ngoài ra trong các sản phẩm như sữa cơ trứng tinh dịch và nhiều mô khác cũng có hiện tượng đa hình. Trong công tác giống gia súc các hệ thống nhóm máu và các protein đa hình được sử dụng để kiểm tra dòng bố sự liên quan với bệnh tật năng suất nghiên cứu sinh đôi sự tiến hóa và quan hệ di truyền giữa các giống. Đa alen về màu sắc lông thỏ. Ở thỏ có các dạng màu lông màu hoang dại xám chinchila hymalaya và bạch tạng. Khi cho lai thỏ hoang dại CC với xám chinchila CchCch nhận được thỏ F1 hoàn toàn màu hoang dại CCch . Như vậy màu hoang dại là trội so với Chinchila. Cho lai các thỏ F1 CCch với nhau nhận được F2 phân ly theo tỷ lệ 3 hoang dại 1 chinchila. Cho lai thỏ chinchila CchCch với thỏ hymalaya ChCh nhận đựoc thỏ F1 hoàn toàn có màu chinchila. Như vậy màu chinchila trội hơn so với màu hymalaya. Cho lai các thỏ F1 CchCh với nhau nhận được F2 phân ly theo tỷ lệ 3 chinchila 1 hymalaya. Cho lai giữa thỏ hymalaya ChCh với thỏ bạch tạng cc nhận được F1 Chc hoàn toàn hymalaya chứng tỏ hymalaya trội hơn so với bạch tạng. Cho lai các thỏ F1 Chc với nhau nhận được F2 phân ly theo tỷ lệ 3 hymalaya 1 bạch tạng. Kết quả các thí nghiệm trên chứng tỏ các gen qui định màu sắc lông thỏ là các alen cùng một locus. Chúng ta có thể sắp xếp mức độ trội lặn của các alen như sau C Cch Ch c. Kiểu gen Kiểu hình CC CCch CCh Cc Hoang dại CchCch CchCh Cchc Chinchila ChCh Chc Hymalaya Cc Bạch tạng . Di truyền màu sắc lông ở gia súc. Màu sắc do một số ít gen kiểm soát nên có thể sử dụng để phân tích di truyền dự đoán màu lông ở đời sau trong chọn lọc chẳng hạn nuôi chó muốn có con có sao trên nền trắng thì không nhất thiết phải từ bố mẹ có sao . Ở động vật có vú màu sắc lông da là do sắc tố melanin tạo thành. Ở gia cầm ngoài melanin ra còn có xantophin từ thức ăn đưa vào. Ở động vật có vú đặc biệt ở chuột lang đã xác định được rằng màu sắc muốn biểu

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.