TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - THỂ DỤC - BÀI 69 ÔN NHẢY DÂY, TUNG BẮT BÓNG CÁ NHÂN VÀ THEO NHÓM 2 –3 NGƯỜI

Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân, Hs thực hiện động tác tương đối chính xác. - Ôn tung và bắt bóng theo 23 người Hs thực hiện động tác tương đối chính xác thành. | Giáo án thể dục lớp 3 - THẺ DỤC - BÀI 69 ÔN NHẢY DÂY TUNG BẮT BÓNG CÁ NHÂN VÀ THEO NHÓM 2 -3 NGƯỜI THỂ DỤC - Bài 69 II. ĐỊA ĐIỂM - I. MỤC TIÊU PHƯƠNG UI .X - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai - Sân chân Hs thực hiện động tác - 3 em 1quả bóng tương đối chính xác. - 2 em dây nhảy - Ôn tung và bắt bóng theo 2- 3 người Hs thực hiện động tác tương đối chính xác NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến 1 - 4 hàng dọc nội dung kiểm tra Tập bài TD phát triển chung liên hoàn mỗi động tác. 2. Khởi động 3. Trò chơi Chơi trò Hs ưa thích chạy chậm xung quanh sân. 2 1 2 x 8 nhịp 200 - 300m Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới Tổ chức kiểm tra lại cho những HS chưa hoàn thành các động tác đã học trong năm. - Ôn tung và bắt bóng theo 10 - 12 2- 4 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.