TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 62. DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ

Mục tiêu : - Nắm được cách tính xung quanh của hình lăng trụ đứng. - Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán các hình cụ thể. - Củng cố lại các khái niệm đã học. II/Phương pháp : - Trực quan gởi mở, hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. | Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 62. Bài 5 DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I Mục tiêu - Nắm được cách tính xung quanh của hình lăng trụ đứng. - Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán các hình cụ thể. - Củng cố lại các khái niệm đã học. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng . IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hs sửa bài tập 20 21 SGK Cho Hs sửa bài tập 20 22 SGK Bài mới Hoạt động 2 công thức tính diện tích xung quanh I Công thức tính diện tích xung -Hs nêu cách tính 1 -Hs trả lời 1 -Gv treo bảng phụ hình 100 quanh a diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích của các mặt bên. Sxq p là nửa chu vi đáy h là chiều cao Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vo đáy nhân với chiều cao. b Diện tích toàn phần SGK trang 110 sau đó cho Hs hình thành công thức tính diện tích xung .