TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 62. DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ

Mục tiêu : - Nắm được cách tính xung quanh của hình lăng trụ đứng. - Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán các hình cụ thể. - Củng cố lại các khái niệm đã học. II/Phương pháp : - Trực quan gởi mở, hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. | Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 62. Bài 5 DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I Mục tiêu - Nắm được cách tính xung quanh của hình lăng trụ đứng. - Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán các hình cụ thể. - Củng cố lại các khái niệm đã học. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng . IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hs sửa bài tập 20 21 SGK Cho Hs sửa bài tập 20 22 SGK Bài mới Hoạt động 2 công thức tính diện tích xung quanh I Công thức tính diện tích xung -Hs nêu cách tính 1 -Hs trả lời 1 -Gv treo bảng phụ hình 100 quanh a diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích của các mặt bên. Sxq p là nửa chu vi đáy h là chiều cao Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vo đáy nhân với chiều cao. b Diện tích toàn phần SGK trang 110 sau đó cho Hs hình thành công thức tính diện tích xung .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.