TAILIEUCHUNG - Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 1

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập-phần 1', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Bài giảng Lịch sử - 5 Năm: 2010 Ngoc Danh PHOTO GV thực hiện: Lý Xuõn Phương Bài10 MễN: LỊCH SỬ LỚP 5. BácHồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Lớp 5c S / 21 Thứ tư ngày 3 thỏng 11 năm 2010. Lich sử: Bài cũ: Chọn cõu trả lời đỳng nhất : Ngày kỉ niệm cỏch mạng thỏng Tỏm ở nước ta là: a/ 28-8 b/ 19-8 c/ 25-8 d/ 23-8 . Thứ tư ngày 3 thỏng 11 năm 2010. Lich sử: BÁC HỒ ĐỌC TUYấN NGễN ĐỘC LẬP Em hiểu Tuyờn ngụn Độc lập là gỡ? S / 21 Tuyên ngôn Độc lập là văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập , tự do của một nước. Thứ tư ngày 3 thỏng 11 năm 2010. Lich sử: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập S / 21 Thứ tư ngày 3 thỏng 11 năm 2010. Lich sử: Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2-9-1945 ở HàNội? BÁC HỒ ĐỌC TUYấN NGễN ĐỘC LẬP S / 21 cảnh Hà Nội ngày 2 – 9 – 1945 Hà Nội tưng bừng màu đỏ, một vựng trời bỏt ngỏt cờ hoa. Đồng bào Hà Nội khụng kể già, trẻ, gỏi trai mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đỡnh chờ buổi lễ. Đội danh dự đứng nghiờm trang quanh lễ đài mới dựng. Thứ tư ngày 3 thỏng 11 năm 2010. Lich sử: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2. Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập. Thứ tư ngày 3 thỏng 11 năm 2010. Lich sử: 1. Buổi lễ bắt đầu khi nào? 2. Trong buổi lễ diễn ra các sự việc chính gì? 3. Buổi lễ kết thúc ra sao? II. Diễn biến buổi lễ tuyờn bố độc lập. Thảo luận nhúm Đọc thầm phần cũn lại của sỏch giỏo khoa và nờu diễn biến của buổi lễ tuyờn bố độc lập theo gợi ý sau: - Buổi lễ bắt đầu vào đỳng 14 giờ ngày 2- 9-1945 *Bỏc Hồ cựng cỏc vị trong Chớnh phủ lõm thời bước lờn lễ đài chào nhõn dõn. * Bỏc Hồ đọc Tuyờn ngụn Độc lập . * Cỏc thành viờn trong Chớnh phủ lõm thời ra mắt và tuyờn thệ trước quốc dõn đồng bào. II. Diễn biến buổi lễ tuyờn bố độc lập. Buổi lễ kết thỳc nhưng giọng núi Bỏc Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyờn ngụn Độc lập cũn vọng mói trong lũng mỗi người dõn Việt Nam II. Diễn biến buổi lễ tuyờn bố độc lập. Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.