TAILIEUCHUNG - Khi ban lãnh đạo công ty có nhiều phụ nữ…

Ban lãnh đạo công ty có nhiều nữ hơn thường đưa ra những quyết định hiệu quả, “thấu tình đạt lý” hơn. Đó là kết quả khảo sát của trung tâm tư vấn Insync Surveys. Các chuyên gia tư vấn tại trung tâm “Insync Surveys & GenderWorks” đã tiến hành thăm dò ý kiến hơn 800 giám đốc các công ty. | Khi ban lãnh đạo công ty có nhiều phụ nữ. Ban lãnh đạo công ty có nhiều nữ hơn thường đưa ra những quyết định hiệu quả thấu tình đạt lý hơn. Đó là kết quả khảo sát của trung tâm tư vấn Insync Surveys. Các chuyên gia tư vấn tại trung tâm Insync Surveys GenderWorks đã tiến hành thăm dò ý kiến hơn 800 giám đốc các công ty. Kết quả khảo sát kết hợp với nhiều phát hiện của các công trình nghiên cứu quốc tế cho thấy những ban giám đốc có nhiều phụ nữ thường hoạt động hiệu quả. Một số nghiên cứu thậm chí còn kết luận rằng các công ty có hoạt động tài chính tốt thường có nhiều phụ nữ trong ban lãnh đạo hơn. Chủ tịch Insync Surveys ông Nicholas Barnett kết luận đa dạng giới tính trong Ban Giám đốc công ty là điều tốt. Nghiên cứu cho rằng chất lượng quyết định của một ban giám đốc có cả nam và nữ trong đó tỉ lệ nữ giới chiếm 33 thường hiệu quả hơn. Ông Nicholas đưa ra một số dẫn chứng chứng minh nhận định trên. Theo ông những công ty có phụ nữ trong Ban Giám đốc thường có tầm nhìn bao quát hơn và có quan điểm mở hơn về nhiều vấn đề cần trong tranh luận. Câu hỏi cần đặt ra là quan điểm của ban lãnh đạo có cả nam và nữ có giống với quan điểm của ban giám đốc chỉ có nam giới hay không Câu trả lời là nam giới trong Ban Giám đốc có cả hai giới thường nghĩ đến chị em hơn Ban Giám đốc chỉ có nam giới. Như vậy nghĩa là nếu trong Ban Giám đốc có nữ giới họ sẽ có thiên hướng khiến nam giới giải quyết vấn đề theo một quan điểm khác hơn so với Ban Giám đốc chỉ có nam giới. Ông Nicholas cho rằng đàn ông trong những công ty có lãnh đạo là nữ giới dường như ít nóng tính hơn. Họ điều chỉnh hành vi và trở nên cởi mở hơn trong tranh luận có quan điểm và cách thức thảo luận thoáng hơn với những quan điểm trái .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.