TAILIEUCHUNG - Electronic principles - Chapter 8

Tham khảo tài liệu 'electronic principles - chapter 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 8 Phân cực BJT Từ Vựng (1) Collector-feedback bias = phân cực hồi tiếp cực thu Emitter-feedback bias = phân cực hồi tiếp cực phát Firm voltage divider = cầu chia áp PNP transistor Prototype = [sản phẩm] mẫu Q point = điểm [tĩnh] Q Self-bias = tự phân cực Stage = tầng Từ Vựng (2) Stiff voltage divider = mạch chia áp hằng Two-supply emitter bias (TSEB) = phân cực phát với 2 nguồn cấp điện Voltage-divider bias = phân cực bằng mạch chia áp Nội dung chương 8 Phân cực bằng mạch chia áp (VDB) Phân tích VDB chính xác Đường tải VDB và điểm Q Phân cực dòng phát hằng với 2 nguồn cấp điện Các kiểu phân cực khác Troubleshooting Transistor PNP 8-1 Phân cực bằng mạch chia áp (VDB) +VCC RC RE R1 R2 Phân cực bằng mạch chia áp (VDB) { R1 and R2 tạo thành mạch chia áp a) Mạch phân cực VDB +VCC R1 R2 +VBB Phân tích mạch chia áp VBB = R2 R1 + R2 VCC GIẢ THIẾT: Dòng nền nhỏ hơn nhiều dòng qua mạch chia áp IE = VBB - VBE RE VC = VCC - ICRC VCE = VC - VE IC @ IE +VCC RC RE VBB Hoàn tất phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.