TAILIEUCHUNG - Bài giảng môn Mạch điện tử: Chương 2

Bài giảng Mạch điện tử: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, dòng chảy trong BJT, phân cực BJT, giải tích mạch BJT bằng đồ thị, sơ đồ tương đương thông số H-chế độ tín hiệu nhỏ, phân tích mạch khuếch đại dùng BJT. nội dung chi tiết. | 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK 1 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK • Giới thiệu • Dòng chảy trong BJT • Phân cực BJT • Giải tích mạch BJT bằng đồ thị • Sơ đồ tương đương thông số H-chế độ tín hiệu nhỏ H• Phân tích mạch khuếch đại dùng BJT • Mạch khuếch đại E chung • Mạch khuếch đại B chung • Mạch khuếch đại C chung 2 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK 3 • 1948: Transistor đầu tiên (Bell Lab) • Các loại transistor (TST): BJT, FET • BJT: Bipolar Junction Transistor: Transistor hai lớp tiếp giáp • Cấu tạo: 2 lớp tiếp xúc p-n ghép đối đầu nhau • Phân loại: pnp & npn • Ký hiệu: 3 cực B, C & E • Hoạt động phân cực: tắt, bão hòa, dẫn khuếch đại & đảo Hình d ng BJT trong th c t 10/28/2013 4 Khoa ði n – ði n t - ðHBK • Với BJT-pnp: Có các dòng khuếch tán, dòng lỗ trống dòng ngược. • Hoạt động phân cực của BJT-npn: • Vùng tắt: mối ghép BE phân cực nghịch. • Vùng bão hòa: mối ghép BE phân cực thuận, mối ghép BC phân cực thuận. • Vùng khuếch đại: BE phân cực thuận, BC phân cực nghịch. 10/28/2013 Khoa ði n – ði n t - ðHBK 5 • Vùng khu ch ñ i pnp: • EB: Phân cực thuận • CB: Phân cực nghịch I C = αI E + I CBO I E = I B + IC ⇒ I B = (1 − α ) I E − I CBO I 1 − α IB = I C − CBO α α Đặt β = α hệ số khuếch đại dòng 1−α Lưu ý: cấu hình B chung (CB – common Base .