TAILIEUCHUNG - HÓA HỌC LẬP THỂ part 7

Chương 6: HÓA LẬP THỂ CỦA DỊ TỐ POLYMER 2. . Hóa học lập thể của hợp chất chứa dị tố . Hợp chất chứa Si, Ge . Hợp chất chứa Nitơ, Phosphor . Hợp chất chứa lưu huỳnh Hóa học lập thể của polymer . . Polyetylen; PVC . Cao su . Glucid _ Monosacarid _ Disacarid _ Polysacarid . Hóa học lập thể của Stéroid Sườn căn bản . . Cấu trạng . Stérol . Acid mật . Kích thích tố phái tính. | C3. Tương tác này không có trong cấu trạng C D của đồng phân cis-trans bền nhất về mặt nhiệt động lực học. Chương 6 HÓA LẬP THỂ CỦA DỊ TỐ POLYMER . Hóa học lập thể của hợp chất chứa dị tố . Hợp chất chứa Si Ge . Hợp chất chứa Nitơ Phosphor . Hợp chất chứa lưu huỳnh . Hóa học lập thể của polymer . Polýetylen PVC . Cao su . Glucid _ Monosacarid _ Disacarid _ Polysacarid . Hóa học lập thể của Stéroid . Sườn căn bản . Cấu trạng . Stérol . Acid mật . Kích thích tố phái tính . HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA HỢP CHẤT CHỨA DỊ TỐ . Hợp chất chứa Silic Germani Những hợp chất hữu cơ có tính quang hoạt nhờ sự có mặt của những nguyên tử bất đối xứng khác Carbon như Silic Germani Nitơ Phosphor Arsen lưu huỳnh. Các nguyên tố ở nhóm IVA trong bảng hệ thống tuần hoàn Si Ge Sn Pb đều có bốn liên kết phân phối tứ diện như Carbon no nếu chúng liên kết với bốn nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác nhau thì có thể tồn tại dưới hai dạng đối quang h3c h3c .0 SÍ-H 7 Ph CH3 3 H . Ph Metyl - a - naphtyl phenyl silan CH3 Ph P Metyl - a - naphtyl phenyl germani 3 Ge V H Ph . Hợp chất có chứa Nitơ Phosphor Nitơ là nguyên tố hóa học ở nhóm VA chu kỳ 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn Nitơ có hóa trị 3 khi liên kết cộng hóa trị được tạo thành với sự tham gia của các orbital lai hóa sp3. Nitơ hóa trị 3 có cơ cấu hình tháp Nitơ có thể coi như ở đỉnh của hình tháp với đáy là một tam giác còn ba hóa trị được hướng về ba góc điều này đã được xác nhận ở các dữ kiện của phương pháp nhiễu xạ tia X và nhiễu xạ electron. Theo các dữ kiện này thì trong phân tử NH3 góc HNâH bằng 106 50 độ dài liên kết N-H bằng 1 014Ả chiều cao hình tháp bằng 0 381Ả. Cặp electron tự do của nguyên tử Nitơ trong NH3 được xem như là nhóm thế thứ tư và NH3 được biểu diễn dưới dạng một mô hình tứ diện. . Đồng phân quang học của các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.