TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi vẹm xanh (phần 1)

Vẹm vỏ xanh (Perna viridis) được coi là đối tượng hai mảnh vỏ quan trọng ở khu vực ven biển nước ta, với hàm lượng dinh dưõng tương đối cao, Vẹm vỏ xanh trở thành nguồn thực phẩm không thể thiếu của các gia đình ngư dân ven biển. Vẹm vỏ xanh dễ nuôi, chi phí đầu tư ít, rất phù hợp cho nuôi hộ gia đình. | Xi X 1 z 1 Ă Kỹ thuật nuôi vẹm xanh phân 1 Nguồn Vẹm vỏ xanh Perna viridis được coi là đối tượng hai mảnh vỏ quan trọng ở khu vực ven biển nước ta với hàm lượng dinh dưõng tương đối cao Vẹm vỏ xanh trở thành nguồn thực phẩm không thể thiếu của các gia đình ngư dân ven biển. Vẹm vỏ xanh dễ nuôi chi phí đầu tư ít rất phù hợp cho nuôi hộ gia đình. Tuy nhiên nghề nuôi vẹm ở nước ta còn mang tính tự phát của ngư dân ven biển nguồn giống chủ yếu thu ngoài tự nhiên trang thiết bị phục vụ cho nuôi trồng còn rất thô sơ. Cho nên nghề nuôi này chưa được phát triển đúng mức. 1. Nguồn giống - Bãi lấy giống Bãi lấy giống được lựa chọn thường là những nơi có vẹm trưởng thành sinh sống nơi có nguồn nước chảy nhẹ ấu trùng không bị phân tán xa chất đáy tốt. Nơi có dòng nước chảy mạnh việc thả vật bám thu con giống sẽ gặp nhiều khó khăn mặt khác ấu trùng phù du cũng không thể sống ở những nơi có dòng nước chảy mạnh. Do đó lựa chọn bãi lấy giống còn phải dựa trên tập tính sống của ấu trùng tầng nước phân bố của nó. - Mùa vụ lấy giống Mùa vụ lấy giống phụ thuộc vào mùa vụ sinh sản của vẹm xanh khả năng vớt giống phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Thông thường mùa vụ vớt giống diễn ra vào mùa vụ đẻ rộ nhất của vẹm trưởng thành. Vẹm đẻ rải rác quanh năm khoảng từ tháng 6 đến tháng 2 năm sau rộ nhất vào tháng 10 - 12. Do đó có thể xác định thời điểm thu con giống đạt cao nhất. - Phương pháp vớt giông Vẹm cũng như các loài nhuyễn thể khác sau thời gian sông phù du ấu trùng chuyển sang giai đoạn sông bám. Như vậy khoảng 15 ngày sau khi xác định được thời điểm đẻ rộ nhất của vẹm thì tiến hành thả vật bám. Vẹm có khả năng bám lên tất cả các loại vật bám như tre nứa đá. tuỳ theo nguyên liệu làm vật bám địa điểm thả vật bám mà có các phương pháp lấy giông khác nhau Căng dây Sử dụng các loại dây thừng to có phi 0 3 5 cm căng trên các cọc gỗ cắm dưới nước. Tuỳ theo mức nước hay tôc độ dòng chảy của từng vùng thả vật bám mà hình thành nên các phương pháp căng dây khác nhau căng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    0    10-08-2020
12    7    0    10-08-2020
447    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN