TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm cơ bản về thấu kính

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm cơ bản về thấu kính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 T i X J 1 Ấ ir 1 Bài tập thâu kính Câu 1 Đối với thấu kính phân kỳ nhận xét nào dưới đây vè tính chất ảnh của một vật ảo là đúng A. Vật ảo luôn cho ảnh thật cùng chiều và lớn hơn vật B. Vật ảo luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật C. Vật ảo luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật D. Vật ảo có thể cho ảnh thật cùng chiều và lớn hơn vật hoặc ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật Câu 2 ảnh thu được từ thấu kính phân kì của vật thật A. Luôn luôn lớn hơn vật và là ảnh thật B. Luôn luôn nhỏ hơn vật và là ảnh ảo C. Là ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào khoăng cách từ vật đến thấu kính D. Là ảnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn phụ thuộc vào tiêu cự của thấu kính Câu 3 Nếu ở phía sau một tháu kính phân kì xuất hiện một ảnh thật thì chùm tia sáng tới thấu kính đó phải A. Hội tụ mạnh để tụ điểm của chùm sáng đó phải xuất hiện ở phía sau thấu kính và cách nó một khoảng nhỏ hơn tiêu cự B. Hội tụ để điểm hội tụ phía sau thấu kính trùng với tiêu điểm của thấu kính C. Hội tụ yếu để điểm hội tụ của chùm sáng ở phía sau thấu kính và cách nó một khoảng lớn hơn tiêu cự của thấu kính D. Song song với quang trục của thấu kính Câu 4 Ta thu được một ảnh thật ngược chiều và cùng kích thước như vật khi vật A. Nằm trước một thấu kính hội tụ có khoảng cách đến thấu kính lớn hơn tiêu cự chút íl B. Nằm tại khoảng cách thấu kính hội tụ 2f C. Nằm trong khoăng cách giữa tiêu điểm và thấu kính hội tụ D. Nằm tại tiêu điểm của thấu kính hội tụ Câu 5 Đặt một vật cao 2cm tại khoảng cách cách thấu kính hội tụ mỏng 16cm ta thu được ảnh cao 8cm. khoảng cách từ ảnh đến thấu kính bằng bao nhiêu A. d 8cm B. d 16cm C. d 64cm D. d 72cm Câu 6 Thấu kính hai mặt lồi được mạ bạc một mặt trở thành một quang hệ gồm một gương và một thấu kính nằm sát nhau. Xác định tiêu cự của quang hệ A. Ngắn hơn so với tiêu cự của gương khi không có thấu kính B. Dài hơn so với tiêu cự của gương khi không có thấu kính C. Bằng với tiêu cự của gương khi không có thấu kính D. Bằng tiêu cự của tháu kính khi thấu kính

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    12-08-2020
11    4    0    12-08-2020
8    4    0    12-08-2020
51    2    0    12-08-2020
9    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN