TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học và cao đẳng năm 2010 môn Toán trường Minh Khai

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học và cao đẳng năm 2010 môn toán trường minh khai', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT MINH KHAI Tổ Toán ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN I Năm học 2009- 2010 ------------------ ---------- Thời gian làm bài 180 phút I. Phần chung Câu 1. 2 điểm Cho hàm số y x3 2mx2 m 3 x 4 Cm a. Khảo sát vẽ đồ thị hàm số khi m 1 b. Cho điểm I 1 3 .Tìm m để đường thẳng d có phương trình y x 4 cắt Cm tại 3 điểm phân biệt A 0 4 B C sao cho AIBC có diện tích bằng 2 Câu 2. 2 điểm a. Giải hệ phương trình x - 2 y -Jxỹ 0 1 --- r----- vx-ĩ v 4 y -1 2 _X 1. . 1 v2 cos x - sin x b. Giải phương trình ---z-- - -------- tan x cot2x cotx -1 Câu 3. 1 điểm Tính giới hạn . cos x sin x - tan x lim------------- x x sin x Câu 4. 1 điểm Cho hình lập phương B C D cạnh a. Gọi M N lần lượt là trung điểm của AB và C D . Tính thể tích khối chóp B .A MCN và cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng A MCN và ABCD Câu 5. 1 điểm Cho x y z 0 thỏa mãn x2 y2 z2 xyz x y z 1 CMR - - 2. x yz y xz z xy 2 II. Phần riêng thí sinh chọn 1 trong 2 phần sau A. Theo chương trình chuẩn Câu 6A 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy cho 2 đường tròn C1 x2 y2 13 và C2 x - 6 2 y2 25 Gọi A là một giao điểm của C1 và C2 với yA 0 Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt C1 C2 theo 2 dây cung có độ dài bằng nhau 2. Giải phương trình ư 5 -1 x G 5 1 x - 2x 2 0 Câu 7A 1 điểm Chứng minh rằng Vne N ta có 2Cịn 4C24n . 2nC22n 4n B. Theo chương trình nâng cao Câu 6B 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng12 tâm I 9 2 3 2 và trung điểm M của cạnh AD là giao điểm của đường thẳng d x - y - 3 0 với trục 0x. Xác định tọa độ A B C D biết yA 0 2. Giải bất phương trình log3Vx2 - 5x 6 log1 Vx - 2 log1 Vx 3 - x2 x a Câu 7B 1 điểm Tìm a để đồ thị hàm số y - -----có tiệm cận xiên tiếp xúc với đồ thị x a hàm số y x3 - 6x2 8x - 3 Chú ý Thí sinh thi khối B D không phải làm phần gạch chân trong câu 1b và trong câu 4 Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm. . Họ và tên thí sinh .SBD . Gh z http .