TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU TÁCH SULFAT TỪ NƯỚC ÓT BẰNG DUNG DỊCH CaCl2"

Bài báo này trình bày kết quả sử dụng phương pháp qui hoạch thực nghiệm nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, thời gian phản ứng, nồng độ, tỉ lệ tác chất và tốc độ khuấy trộn đến khả năng tách loại SO42- trong nước ót bằng dung dịch CaCl2. | Science Technology Development Vol 10 - 2007 NGHIÊN CỨU TÁCH SULFAT TỪ NƯỚC ÓT BẰNG DUNG DỊCH CaCỈ2 Hoàng Đông Nam Lê Minh Tâm Trường Đại Học Bách Khoa ĐHQG-HCM Bài nhận ngày 11 tháng 11 năm 2006 TÓM TĂT Bài báo này trình bày kết quả sử dụng phương pháp qui hoạch thực nghiệm nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ thời gian phản ứng nồng độ tỉ lệ tác chất và tốc độ khuấy trộn. đến khả năng tách loại SO42- trong nước ót bằng dung dịch CaCl2. 1. MỞ ĐẦU Nước ót thu được trong công nghệ sản xuất muối biển chứa nhiều muối khoáng quan trọng như natri kali magie. Đặc biệt magie được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tổng hợp dược liệu chế tạo vật liệu xây dựng vật liệu chịu lửa cao cấp. Có thể thu hồi magie dưới dạng Mg OH 2 bằng phương pháp sữa vôi trình bày trong một bài báo tiếp theo . Hạn chế của phương pháp này là sự hiện diện của ion SO42- trong nước ót sẽ làm nhiễm bẩn sản phẩm do hiện tượng đồng kết tủa với canxi. Vì vậy yêu cầu quan trọng để tạo Mg OH 2 có độ tinh khiết cao là phải loại bỏ triệt để sulfat hiện diện trong nước ót. 1 2 Phương pháp sử dụng dung dịch CaCl2 để kết tủa SO42- được lựa chọn nghiên cứu sản phẩm dự kiến của quá trình là thạch cao. Thạch cao có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong kỹ thuật thạch cao dùng làm khuôn trong công nghệ gốm sứ y học phụ gia điều chỉnh tốc độ đóng rắn cho ximăng Poóclăng chất kết dính thạch cao được dùng nhiều trong xây dựng các chi tiết kết cấu phức tạp đúc tượng trong kiến trúc mỹ thuật. Như vậy qui trình sử dụng dung dịch CaCl2 ngoài việc xử lý sulfat trong nước ót còn tạo thành một sản phẩm có giá trị kinh kế cao đồng thời CaCl2 là thành phần chính trong nước cái sau khi tách Mg OH 2 bằng sữa vôi nên có thể hoàn lưu tạo chu trình nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình và góp phần bảo vệ môi trường. 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP liệu Nguyên liệu nghiên cứu quá trình tách loại sulfat là nước ót Ninh Thuận 300Bé bảng 1 và dung dịch CaCl2 điều chế từ muối CaCl2 rắn kỹ thuật bảng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.