TAILIEUCHUNG - Tác dụng của hấp dẫn lên thời gian được xác nhận

Các nhà vật lí ở Mĩ và Đức vừa sử dụng hai nguyên lí cơ bản của cơ học lượng tử để thực hiện phép kiểm tra chính xác cao của thuyết tương đối rộng Einstein. | Tác dụng của hấp dẫn lên thời gian được xác nhận Các nhà vật lí ở Mĩ và Đức vừa sử dụng hai nguyên lí cơ bản của cơ học lượng tử để thực hiện phép kiểm tra chính xác cao của thuyết tương đối rộng Einstein. Các nhà nghiên cứu khai thác lưỡng tính sóng-hạt và sự chồng chất bên trong một giao thoa kế nguyên tử để chứng tỏ một hiệu ứng gọi là sự dịch chuyển hấp dẫn - sự chậm lại của thời gian ở gần một vật khối lượng lớn - là đúng với độ chính xác bảy phần tỉ. Kết quả trên thật quan trọng đối với cuộc tìm kiếm một lí thuyết hấp dẫn lượng tử và có thể có những ứng dụng thực tiễn đáng kể thí dụ như cải thiện độ chính xác của các hệ thống định vị toàn cầu. Domain Unregistered. To view register at i mageshack-domain URL Sự dịch chuyển hấp dẫn tuân theo nguyên lí tương đương cơ sở của thuyết tương đối rộng. Nó phát biểu rằng những tác dụng cục bộ của lực hấp dẫn là tương đương với những vật ở trong một hệ quy chiếu có gia tốc. Cho nên lực hướng xuống mà một người chịu ở trong một cái thang máy có thể là do một gia tốc hướng lên của thang máy hoặc do sự hấp dẫnNhững xung ánh sáng gửi lên từ một cái đồng hồ nằm trên sàn thang máy sẽ bị dịch chuyển Doppler hay bị dịch đỏ khi thang máy đang tăng tốc hướng lên trên nghĩa là cái đồng hồ này sẽ dường như chạy chậm đi khi những lóe sáng của nó được so với một cái đồng hồ khác đặt trên trần thang máy. Vì không có cách nào phân biệt lực hấp dẫn vàsự gia tốc cho nên điều tương tự cũng đúng đối với trường hấp dẫn nghĩa là lực hút hấp dẫn tác dụng lên cái đồng hồ càng lớn hay nó càng ở gần vật khối lượng lớn thì nó sẽ chạy càng chậm lại. Sự xác nhận hiệu ứng này ủng hộ cho quan điểm rằng lực hấp dẫn là một biểu hiện của độ cong không-thời gian vì dòng thời gian không còn còn đều đặn xuyên suốt lịch sử nữa mà biến thiên theo sự phân bố của những vật khối lượng lớn. Việc củng cố quan điểm độ cong không-thời gian là quan trọng trong việc phân biệt giữa những lí thuyết khác nhau của sự hấp dẫn lượng tử vì có một số phiên bản của lí .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.