TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG TRÌNH THI ACCA

CHƯƠNG TRÌNH THI ACCA Bằng ACCA, do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng ACCA cấp và được đặt theo tên của hiệp hội, là một chương trình cao cấp đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán – kiếm toán và quản lý tài chính. Hiệp hội được thành lập tại London, Anh Quốc từ năm 1904 và hiện nay là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với 325,000 học viên và 122,000 hội viên ở 170 quốc gia. Bằng ACCA cung cấp cho các học viên kỹ năng. | THÔNG TIN TÓM TĂT 2008 CHƯƠNG TRÌNH THI ACCA Bằng ACCA do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng ACCA cấp và được đặt theo tên của hiệp hội là một chương trình cao cấp đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán - kiếm toán và quản lý tài chính. Hiệp hội được thành lập tại London Anh Quốc từ năm 1904 và hiện nay là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với 325 000 học viên và 122 000 hội viên ở 170 quốc gia. Bằng ACCA cung cấp cho các học viên kỹ năng và kiến thức chuyên môn ở tầm quản trị nhằm giúp họ có khả năng phát triển sự nghiệp trong bất cứ ngành nào như kiểm toán độc lập cơ quan nhà nước khối doanh nghiệp hoặc các công ty dịch vụ tài chính. Sau khi hoàn tất 14 môn thi môn học về Đạo đức Nghề nghiệp và cộng với ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế học viên sẽ được cấp bằng ACCA và được vinh dự mang danh hiệu ACCA sau tên của mình. YÊU CÀU ĐÀU VÀO Đã có bằng Đại học thuộc bất kỳ chuyên nghành nào không giới hạn độ tuổi hoặc Chuyển tiếp lên sau khi hoàn thành chương trình Kế toán Quốc tế CAT hoặc Nếu chưa có bằng Đại Học trên 21 tuổi và thi đậu môn MMA và MFA trong bốn 4 kỳ thi liên tiếp CHƯƠNG TRÌNH THI Chương trình ACCA gồm 14 môn thi chia thành 2 cấp độ Cơ Bản và Chuyên Nghiệp. Cấp độ Cơ Bản Fundamentals Gồm 3 môn kiến thức và 6 môn kỹ năng số thứ tự do VP ACCA VN ghi chú để dễ theo dõi Module 1 Các môn Kiến Thức Knowledge F1 - Kế toán trong kinh doanh Accountant in Business F2 - Kế toán quản trị Management Accounting F3 - Kế toán tài chính Financial Accounting Module 2 Các môn Kỹ Năng Skills F4 - Luật doanh nghiệp và kinh doanh Corporate and Business Law F5 - Quản lý hiệu quả kinh doanh Performance Management F6 - Thuế Taxation F7 - Báo cáo tài chính Financial Reporting F8 - Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm Audit and Assurance F9 - Quản trị tài chính Financial Management Cấp độ Chuyên Nghiệp Professional Gồm 3 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn Module 3 Các môn bắt buộc Essentials P1 - Kế toán chuyên nghiệp Professional Accounting P2 - Lập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT