TAILIEUCHUNG - Bài 3 : Xử lý sự cố phần mềm văn phòng

Là các phần mềm giúp người làm công việc văn phòng giải quyết công việc một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp Nội dung: Sơ lược về phần mềm. Cài đặt các bộ Office. Thiết lập thông số. Xử lý sự cố. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 7 MÔN HỌC XỬ LÝ Sự CỐ PHẦN MỀM 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 Quy trình xử lý sự cố phân mềm. Bài 2 Xử lý sự cố hệ điều hành. Bài 3 Xử lý sự cố phân mềm văn phòng. Bài 4 Xử lý sự cố sử dụng Internet. Bài 5 Xử lý sự cố Email. Bài 6 An toàn hệ thống máy tính. Bài 7 Những tiện ích và ứng dụng. Bài 8 Tối ưu hóa máy tính. THI CUỐI MÔN. BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN. s ăce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http IrghI 3 XỬ LÝ Sự CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Xác định được tính tương thích của phân mềm đối với hệ thống Cài đặt các phân mềm văn phòng theo đúng yêu cầu sử dụng Thiết lập các thông số làm việc cho ứng dụng văn phòng Chẩn đoán và xử lý được các lỗi liên quan đến cài đặt Chẩn đoán và xử lý được các lỗi thông dụng của phân mềm văn phòng s ăce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Sơ lược về phần mềm máy tính 4- Phân mềm máy tính o Là các chương trình giúp giải quyết một số công việc bằng máy tính. o Chức năng của phầm mềm máy tính Giúp con người điều khiển máy tính giải quyết công việc giải trí . o Một số phần mềm thông dụng Windows Linux MS-Office Photoshop . 4- Phân Loại Phâm mềm máy tính o Phầm mềm văn phòng o Phần mềm đồ hoạ o Phần mềm Multimedia o Phần mềm kế toán o Phần mềm tiện ích o Một số phần mềm phổ dụng khác s ăce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Sơ lược về phần mềm máy tính 4- Phần mềm văn phòng Là những phần mềm hỗ trợ giải quyết các công việc văn phòng một cách nhanh chóng hiệu quả và chuyên nghiệp Ứng dụng Dùng để soạn thảo văn bản quản lý bảng tính tạo file trình chiếu . Mộ số bộ phần mềm thông dụng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT