TAILIEUCHUNG - Bài 1 : Quy trình xử lý sự cố phần mềm

Phương pháp xác định lỗi, đề ra các giải pháp và khắc phục lỗi tối ưu nhất trong từng trường hợp cụ thể Mô hình xử lý sự cố máy tính Quy trình xử lý sự cố phần mềm máy tính (PMMT) Nguyên tắc xử lý sự cố PMMT | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MÔN HỌC XỬ LÝ Sự CỐ PHẦN MỀM 4- Bài 1 Quy trình xử lý sự cố phân mềm. 4- Bài 2 Xử lý sự cố hệ điêu hành. 4- Bài 3 Xử lý sự cố phân mềm văn phòng. 4- Bài 4 Xử lý sự cố sử dụng Internet. 4- Bài 5 Xử lý sự cố Email. 4- Bài 6 An toàn hệ thống máy tính. 4- Bài 7 Những tiện ích và ứng dụng. 4- Bài 8 Tối ưu hóa máy tính. 4- THI CUỐI MÔN. BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN. TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http K BÀI 1 QUY TRÌNH XỬ LÝ Sự CỐ PHẦN MỀM Phương pháp xác định lỗi đề ra các giải pháp và khắc phục lỗi tối ưu nhất trOng từng trường hỢp cụ thể -I- Mô hình xử lý sự cố máy tính -I- Quy trình xử lý sự cố phần mềm máy tính PMMT -I- Nguyên tắc xử lý sự cố PMMT 1 8 26 2009 Website http TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE MỤC TIÊU BÀI HỌC -I- Hiểu được phuơng thức nhận diện và khắc phục các sự cố có liên quan đến PMMT -I- Định hướng và đưa ra giải pháp chẩn đoán điều trị PMMT hiệu quả -I- Nắm vững và vận dụng hiệu quả qui trình xử lý sự cố PMMT -I- Hiểu và tuân thủ các nguyên tắc xử lý sự cố PMMT s ăce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Mô hình xử lý sự cố máy tính Phương pháp tổng quát giúp nhận diện chính xác và khắc phục nhanh các sự cố của máy tính Nhận máy Thu thập thông tin Kiểm tra máy Xác định lỗi Trợ giúp Thông báo èro ữũũế sOũ@ feDũâ âJũ GDầũũ 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Mô hình xử lý sự cố máy tính l Nhận diên - thu thập thông tin Ghi nhận tình trạng máy. Tiếp nhận thông tin do khách hàng cung cấp. Tìm hiểu nguyên nhân. Các thông tin liên quan dẫn đến sự cố. Đặt các câu hỏi liên quan đến tình trạng máy s ăce

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    14-08-2020
6    2    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN