TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ KẾT CẤU TÀU

Cơ kết cấu tàu giải quyết các bài toán về độ bền và độ cứng của kết cấu tàu. Đảm bảo độ bền đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho nguyên vật liệu, tức là giảm giá thành cho con tàu được đóng. Khoa học, cung cấp cho người kỹ sư đóng tàu các phương pháp tính toán kết cấu vỏ tàu về độ bền và độ cứng, gọi là cơ kết cấu tàu thủyngoại lực: Ngoại lực nào có | BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ KẾT CẤU TÀU Cán bộ giảng dạy Đỗ Hùng Chiến. Bộ môn Cơ kết cấu tàu thủy. Khoa Đóng tàu thủy Công trình nôi. Trường Đại họ c Giao thông vận tải Tp HCM 1 23 10 2007 Cơ kết cấu tàu Mở đầu Cơ kết cấu tàu giải quyết các bài toán về độ bền và độ cứng của kết cấu tàu. Đảm bảo độ bền đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho nguyên vật liệu tức là giảm giá thành cho con tàu đưỢc đóng. Khoa học cung cấp cho người kỹ sư đóng tàu các phương pháp tính toán kết cấu vọ tàu về độ bền và độ cứng gọi là cơ kết cấu tàu thủy 2 23 10 2007 Cơ kết cấu tàu Cơ kết cấu tàu thuỷ giải đáp ba vấn đề chính sau đây Vấn đề nội lực Ứng suất và biến dạng nào xuất hiện trong kết cấu thân tàu. Vấn đề ngoại lực Ngoại lực nào có thể tác dụng lên thân tàu. Vấn đề đánh giá độ bền Ứng suất và chuyển vị nào có thể cho phép xuất hiện trên kết cấu thân tàu. 3 23 10 2007 Cơ kết cấu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    13    0    28-11-2020
TÀI LIỆU HOT