TAILIEUCHUNG - Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ chế tạo máy

Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ chế tạo máy với mục tiêu giúp sinh viên có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy; phát triển khả năng rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và nắm vững các kỹ năng và thái độ cá nhân, các kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp;. | BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên CTĐT CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY Tên ngành đào tạo CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Machinery Manufacturing Technology Mã ngành 52510202 Trình độ đào tạo ĐẠI HỌC Hình thức đào tạo Chính quy Ban hành theo Quyết định số. ngày. của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh Áp dụng Từ khóa 2012 trở đi Tp. Hồ Chí Minh 12 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Machinery Manufacturing Technology 52510202 Chính quy Tên chương trình Trình độ đào tạo Ngành đào tạo Mã ngành Hình thức đào tạo Ban hành theo Quyết định số .ngày tháng năm 201. của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh THỜI GIAN ĐÀO TẠO 4 năm ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THANG ĐIỂM QUY TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - Thang điểm - Quy trình đào tạo 1. 2. 3. 10 theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 43 2007 QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo - Điều kiện tốt nghiệp Điều kiện chung 4. theo qui chế ban hành theo quyết định số 43 2007 QĐ-BGDĐT Điều kiện của chuyên ngành Không MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA MỤC ĐÍCH Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ đại học để đào tạo kỹ sư cơ khí chế tạo máy có kiến thức khoa học cơ bản kiến thức cơ sở và chuyên ngành về cơ khí chế tạo máy có khả năng phân tích giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp có năng lực xây dựng kế hoạch lập dự án phát triển sản xuất tham gia tổ chức điều hành và chỉ đạo sản xuất có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và của xã hội. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các công ty nhà máy xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.