TAILIEUCHUNG - Xây dựng thương hiệu cho một tên miền

Thương hiệu là một cái tên, một khẩu hiệu, một biểu tượng hay một bản thiết kế dễ nhận dạng nhằm đại diện hợp pháp cho một công ty hay cho những sản phẩm và dịch vụ của chúng. Tên miền của bạn, một từ hoặc cụm từ xác định trang web của bạn (ví dụ như ) sẽ đóng vai trò như một thương hiệu nếu bạn sử dụng chúng cho mục đích thương mại hoặc bạn thông báo cho Cục quản lý bằng phát minh về mục đích thương mại của tên miền, nếu như bạn đang ở Hoa. | Xây dựng thương hiệu cho một tên miên .name org .cc .com info .. ca .biz .us Thương hiệu là một cái tên một khẩu hiệu một biểu tượng hay một bản thiết kế dễ nhận dạng nhằm đại diện hợp pháp cho một công ty hay cho những sản phẩm và dịch vụ của chúng. Tên miền của bạn một từ hoặc cụm từ xác định trang web của bạn ví dụ như sẽ đóng vai trò như một thương hiệu nếu bạn sử dụng chúng cho mục đích thương mại hoặc bạn thông báo cho Cục quản lý bằng phát minh về mục đích thương mại của tên miền nếu như bạn đang ở Hoa Kỳ. Mặc dù không cần phải đăng ký qua hệ thông đăng ký liên bang để xây dựng hoặc sử dụng một thương hiệu nhưng tốt hơn hết là bạn nên làm như vậy khi xây dựng thương hiệu cho một tên miền. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp nên sử dụng tên mìền để bán hàng hóa dịch vụ để bảo vệ tên miền mà mình đã đăng ký ngay cả khi tên miền của doanh nghiệp bị ăn trộm bởi một công ty khác. Nói cách khác chỉ duy trì tên miền không thôi thì vẫn chưa đủ. Tuy nhiên rất thuận lợi cho bạn vì việc đăng ký thương hiệu cho một tên miền cũng khá dễ hành khảo sát các thương hiệu khác trước khi bạn đăng ký thương hiệu cho một tên miền bạn nên tiến hành khảo sát các thương hiệu khác xem có thương hiệu nào bị trùng với cái của bạn hay không. Nếu như Cục quản lý sáng chế và thương hiệu PTO từ chối cấp thương hiệu cho bạn vì nó đang tồn tại bạn vẫn phải trả chi phí đăng ký cho chính quyền. Bạn có thể thực hiện việc khảo sát này trên trang web của PTO hay bạn cũng có thể thuê người khác làm việc này. Chú ý Việc thực hiện kiểm tra xem thương hiệu tên miền của bạn xem có trùng lặp với một thương hiệu đang tồn tại nào đó hay không thực sự rất quan trọng bởi vì nhà đăng ký tên miền sẽ không phải làm phần việc này. Nó sẽ đảm bảo rằng thương hiệu của bạn không trùng lặp với các thương hiệu khác. Bạn cần biết rằng nếu có xảy ra sự trùng lặp về thương hiệu thì bạn sẽ mất thương hiệu này khi người đang sở hữu nó đưa vụ việc ra pháp luật. Điền

TÀI LIỆU LIÊN QUAN