TAILIEUCHUNG - Quan tâm đến DNS Server Design

Không phải mọi người đều có những kinh nghiệm cần thiết để thiết kế những giải pháp cho những ứng dụng ở cấp độ cơ sở hạ tầng như DNS (hay cho Web và email, nhưng đó lại là một chủ đề khác). Mặc dù nếu bạn theo những hướng dẫn cơ bản thì bạn có thể có một máy chủ DNS ổn định và có thể nâng cấp không khó khăn lắm. Sự ổn định và khả năng có thể nâng cấp là một phẩm chất mà tất cả những người làm ra máy chủ DNS đều cố gắng đạt. | Quan tâm đến DNS Server Design Không phải mọi người đều có những kinh nghiệm cần thiết để thiết kế những giải pháp cho những ứng dụng ở cấp độ cơ sở hạ tầng như DNS hay cho Web và email nhưng đó lại là một chủ đề khác . Mặc dù nếu bạn theo những hướng dẫn cơ bản thì bạn có thể có một máy chủ DNS ổn định và có thể nâng cấp không khó khăn lắm. Sự ổn định và khả năng có thể nâng cấp là một phẩm chất mà tất cả những người làm ra máy chủ DNS đều cố gắng đạt đến. Dĩ nhiên là những máy chủ DNS có thể thực thi theo nhiều cách khác nhau mỗi nhà quản trị hệ thống có vẻ đều có những mánh lới định dạng hệ thống riêng. Nên nhớ rằng mỗi khi sử dụng mánh lới để định dạng một hệ thống là một lần bạn đau đầu vì lo lắng về hệ thống sau đó. Cố gắng đạt đến sự đơn giản và tinh thần bạn sẽ thanh thản. Giữ cho máy chủ an toàn Sự an toàn có ý nghĩa quan trọng nhất khi bạn đang định dạng một máy chủ DNS. Có thể bạn nghĩ rằng sự an toàn chỉ quan trọng khi thành lập một ISP để tránh cho trang Web bị tin tặc phá hoại hay email bị giả mạo nhưng thật sự nó rất quan trọng khi thiết lập cho tập thể. Tính an toàn của DNS rất quan trọng trong một ISP. Nếu có một kẻ xâm nhập truy cập vào máy chủ DNS của bạn hắn có thể hướng vào những bản ghi A tới những máy chủ khác chứa những WebSite bị xóa. Việc này cũng giống như truy cập vào trang Web chủ phiên bản chính và xóa nó đi. Sự truy cập của kẻ xâm nhập cũng có thể được sử dụng để thay đổi bản ghi MX cho một tên miền. Việc này đem đến những hậu quả còn tệ hơn. Với việc hướng bản ghi MX tới 1 mail server kẻ xâm nhập điều khiển và thậm chí còn chiếm tên miền bằng cách thay đổi việc đăng ký tên miền. Chú ý là tính không an toàn này không phải là lỗi của cơ sở hạ tầng của DNS vì đó là lỗi của những nhà quản trị tên miền. Đó là những người sử dụng MAIL-TO như là một phương pháp thẩm định những tên miền của họ. Tính an toàn cho DNS rất quan trọng khi thiết lập cho tập thể mặc dù nó có tầm quan trọng không dễ nhận ra hơn. Vấn đề trong môi trường tập thể cũng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    3    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
3    9    0    12-08-2020
15    4    0    12-08-2020
8    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN