TAILIEUCHUNG - Chăm sóc cam, quýt sau thu hoạch

Vệ sinh, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh - Tiến hành làm sạch cỏ dại, sau 25-30 ngày thu hoạch cắt tỉa các cành sâu bệnh, cành tược, khô héo, cành tăm hương, mọc không đúng hướng. | Chăm sóc cam quýt sau thu hoạch Nguồn Vệ sinh cắt tỉa phòng trừ sâu bệnh - Tiến hành làm sạch cỏ dại sau 25-30 ngày thu hoạch cắt tỉa các cành sâu bệnh cành tược khô héo cành tăm hương mọc không đúng hướng. - Quét vôi vào gốc cây ngăn sự cư trú của sâu bệnh. - Phòng trừ sâu bệnh bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp bón phân đầy đủ cân đối kịp thời bón đúng kỹ thuật phun thuốc đúng lúc đúng cách. Với một số sâu bệnh hại như sâu vẽ bùa đục thân sâu bướm sâu nhớt nhện đỏ nhện vàng nhất là bệnh vàng lá greening. phải thường xuyên theo dõi quan sát phát hiện sớm để kịp thời ngăn chặn. Khi cây đã bị bệnh cần phải đào đốt huỷ rắc vôi bột vào gốc cây bị hại. Bón phân - Thời kỳ kiến thiết 1-4 năm Bón tập trung 1 đợt vào tháng 12 hoặc tháng 1 với lượng phân 20 - 25kg phân hữu cơ 0 2kg sun phát đạm 0 5kg super lân 0 2kg kali sun phát. - Vào thời kỳ thu quả Bón 50kg phân chuồng 1kg đạm 1 2kg super lân 0 5kg kali chia 3 lần bón Sau thu hoạch quả tháng 12 sang tháng 1 50kg phân hữu cơ 0 25kg super lân 0 1kg kali. Bón đón lộc xuân tháng 2-3 0 6kg đạm 0 6kg super lân 0 25kg kali. Bón thúc cành thu và nuôi quả tháng 6-7 0 4kg đạm 0 35kg super lân 0 15kg kali. - Cách bón Lần 1 sau khi thu hoạch bón theo vành mép tán đào rãnh sâu 20cm rộng 30cm. Các loại phân trộn đều cho vào rãnh lấp kín đất tủ rơm giữ ẩm. Bón thúc vào lần 2 và 3 trộn đều các loại phân hoá học rải đều trong vòng tán cây với đảo sâu 4-5cm vùi đất lấp kín tủ rơm rác giữ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    5    0    11-08-2020
30    20    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
46    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN