TAILIEUCHUNG - E-Metrics - các nhân tố sống còn trong thương mại điện tử

Đã có rất nhiều lý do được đưa ra để giải thích sự suy sụp của phong trào dotcom, mô phỏng theo những phân tích tài chính của các mô hình kinh tế, hay theo kiểu đầu tư càng mạo hiểm thì lợi nhuận càng cao. Kiểu giải thích chung chung, cũ rích như vậy của các nhà kinh tế không chỉ ra được nguyên nhân và tác động thực sự của vấn đề. Trong khi trên thực tế, những dự án kinh doanh quá đơn sơ mới chính là nguyên nhân gây nên sự thất bại của các công ty. | TT1 T J I jẤẤ A J E-Metrics - nhân tô sông còn trong thương mại điện tử Đã có rất nhiều lý do được đưa ra để giải thích sự suy sụp của phong trào dotcom mô phỏng theo những phân tích tài chính của các mô hình kinh tế hay theo kiểu đầu tư càng mạo hiểm thì lợi nhuận càng cao. Kiểu giải thích chung chung cũ rích như vậy của các nhà kinh tế không chỉ ra được nguyên nhân và tác động thực sự của vấn đề. Trong khi trên thực tế những dự án kinh doanh quá đơn sơ mới chính là nguyên nhân gây nên sự thất bại của các công ty đầy tham vọng. Một hệ thống phân tích dữ liệu trên mạng là một yếu tố không thể thiếu đối với bất cứ một doanh nghiệp thông tin nào. Nhiều công ty dotcom thành công như Yahoo Amazon và Ebay đang tiếp tục kinh doanh vẫn với phương châm Cứ đầu tư sẽ có khách hàng của họ. Cũng làm theo chiến lược Cứ đầu tư. tương tự tạI sao một số công ty lại thất bại còn một số khác thì thành công Về thực chất các công ty đã thất bại bởi họ không phát triển một hệ thống đo lường mới theo bản chất cốt lõi của thương mại điện tử và nó khác một cách căn bản so với kiểu phân tích dữ liệu tài chính truyền thống. Chỉ có rất ít các công ty hiểu rằng Internet không chỉ đơn giản là một kênh kinh doanh mà nó phải được coi là một họat động kinh doanh độc lập. Và những lĩnh vực kinh doanh không truyền thống như vậy đòi hỏi phải được quản lý bằng một hệ thống đo lường hoàn tòan mới. Trong bài viết này tôi không định đưa ra các công cụ đo lường cho ngành thương mại điện tử tôi cũng không đưa ra bí quyết cho cuộc cạnh tranh trên Internet. Tôi sẽ trình bày về một nền tảng cơ sở để tạo ra phương pháp đo lường phân tích đánh giá phù hợp nhất đối vớI các hoạt động kinh doanh trên mạng và làm thế nào để thể hiện các phương pháp đó dưới dạng dễ hiểu dễ thựchành nhất. Và sau chót nền tảng này sẽ mang lại cho bạn những lợi ích sau Phát hiện nhanh chóng những vấn đề trên trang web. Hiểu được các nhân tố cơ bản trên site. Hiểu mối quan hệ giữa đơn vị sản phẩm doanh thu và lợi nhuận đồng thời hiểu .

TÀI LIỆU HOT