TAILIEUCHUNG - Đổi những cú nhắp chuột thành tiền mặt: kết thúc bán hàng trực tuyến

Trang Web của bạn đã hoàn thành và cửa hàng trực tuyến của bạn đang hoạt động nhưng công việc của bạn chỉ mới bắt đầu. Nhiệm vụ kế tiếp của bạn là tối ưu hóa Website của bạn để tối đa hóa doanh thu và tập trung vào sự thay đổi khách là một vài đề nghị về việc chuyển những cú nhặp chuột thành những lần mua sắm. Thiết kế Thiết kế trong sáng và điều hướng dễ hiểu là chìa khóa cho một trang Website thương mại điện tử thành công. Khách hàng của bạn phải có. | Đổi những cú nhắp chuột thành tiền mặt 1 Ấ J J 1 r 1 r 1 A J J Ấ kêt thúc bán hàng trực tuyên Trang Web của bạn đã hoàn thành và cửa hàng trực tuyến của bạn đang hoạt động nhưng công việc của bạn chỉ mới bắt đầu. Nhiệm vụ kế tiếp của bạn là tối ưu hóa Website của bạn để tối đa hóa doanh thu và tập trung vào sự thay đổi khách là một vài đề nghị về việc chuyển những cú nhặp chuột thành những lần mua sắm. Thiết kế Thiết kế trong sáng và điều hướng dễ hiểu là chìa khóa cho một trang Website thương mại điện tử thành công. Khách hàng của bạn phải có thể nhanh chóng tìm thấy hàng hóa và dễ dàng tham quan trang Web của bạn. Nếu khách hàng không nhanh chóng thấy cái họ tìm thì họ có thể rời của hàng của bạn trước khi mua. Bản sao của Website Một bản sao Website hấp dẫn cũng có thể giúp bạn tối ưu hóa việc bán hàng. Dành thời gian để thay đổi nội dung Website của bạn để chắc chắn là nó hấp dẫn và giúp bạn bán được sản phẩm. Bản sao Website tốt phải cung cấp nhiều tin tức ngắn gọn đến mức liệt kê tất cả những chi tiết chính về sản phẩm của bạn theo một cách dễ đọc. Khi bản sao Website của bạn được viết hãy phân tích nó để chắc chắn là nó được tối ưu hóa cho những cỗ máy tìm kiếm. Cách tốt nhất để chắc là bạn có được một lưu lượng khá từ những cỗ máy tìm kiếm là bố trí những từ khóa hợp lý khắp trang Web. Khi những cỗ máy tìm kiếm chỉ rõ những Website chúng duyệt tất cả những trang Web để tìm từ khóa và sau đó sắp xếp các Website đó. Nếu bạn có những từ khóa phổ biến trên khắp bản sao Website những cỗ máy tìm kiếm sẽ hiển thị cả trang Web của bạn trong kết quả tìm kiếm những từ đó. Những ưu đãi đặc biệt Bây giờ thì không đề cập đến cơ học nữa bạn có thể tập trung vào việc tăng tính hấp dẫn cho những sản phẩm của mình bằng cách có những phần quà miễn phí hay những ưu đãi đặc biệt. Cách tốt nhất để lôi kéo một khách hàng mới mua hàng của công ty bạn thay vì đối thủ là cho họ vài thứ mà họ không thể có được ở bất kỳ nơi nào khác. Đây là một vài ví dụ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN