TAILIEUCHUNG - Chủ Đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Bác Bảo vệ và bác Lao công - Nhóm lớp: Lá

Mục đích yêu cầu: - Củng cố và rèn luyện kỹ năng rẻ nhớ nội dung câu chuyện. Lập lại được những lời thoại ngắn của các nhân vật. Nhớ tên các nhân vật trong câu chuyện. - Củng cố và cung cấp thêm cho trẻ những hình ảnh của những người quen thuộc mà bé gặp trong trường. Hiểu thêm về ý nghĩa công việc và có thái độ đúng đắn: biết chào hỏi, lễ phép và tôn trọng những người lao động. - Ôn số lượng từ 1 đến 5, hình thành biểu tượng về số lượng 6. - Rèn kỹ năng. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ Đề Ngôi trường của bé Đề tài Bác Bảo vệ và bác Lao công Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Củng cố và rèn luyện kỹ năng rẻ nhớ nội dung câu chuyện. Lập lại được những lời thoại ngắn của các nhân vật. Nhớ tên các nhân vật trong câu chuyện. - Củng cố và cung cấp thêm cho trẻ những hình ảnh của những người quen thuộc mà bé gặp trong trường. Hiểu thêm về ý nghĩa công việc và có thái độ đúng đắn biết chào hỏi lễ phép và tôn trọng những người lao động. - Ôn số lượng từ 1 đến 5 hình thành biểu tượng về số lượng 6. - Rèn kỹ năng ném bằng một tay. - Giáo dục trẻ biết tự tin nói lên ý kiến của mình. Biết tuân theo luật chơi và kiên nhẫn đợi đến lượt biết ngồi ngăn ngắn và thực hiện đúng yêu cầu của cô. II. Chuẩn bị - Bảng nỉ có chia 2 ô lớn một ô màu xanh và một ô màu đỏ của 2 đội. trông mỗi ô lớn chia làm 2 ô dọc nhỏ 1 ô công cụ lao động của bác lao công một ô là của bác bảo vệ. Trong mỗi ô dọc đó chia làm 6 ô ngang. Đánh thứ tự từ 1 đến 5. Ô cuối cùng không để số. - Thẻ hình các công cụ lao động và công việc của bác bảo vệ và bác lao công. - Giấy A4. Một bên là ô có số lượng một số công cụ lao động. Một bên là chữ số cho trẻ nối. - Truyện tranh kể về bác bảo vệ và bác lao công. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Băng keo để dán vạch chơi trên sàn nhà. - Túi cát thể dục. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Kể chuyện Bác lao công và bác bảo vệ trường em Cô kể một câu chuyện về công việc của bác Lao công và bác Bảo vệ trường. Đàm thoại Trong câu chuyện trên có 2 nhân vật nổi bật. Đố con biết đó là những ai Bác bảo vệ trường làm công việc gì Bác lao công làm công việc gì Gợi ý cho trẻ nói lên ý nghĩa công việc của bác lao công và bác bảo vệ. Các con có thấy rằng công việc của bác lao công và bác bảo vệ rất đáng trân trọng không Vì sao Khi gặp bác lao công và bác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    5    0