TAILIEUCHUNG - Tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải luôn thực hiện hoạt động tái cơ cấu để tự hoàn thiện và tìm ra mô hình, phương thức quản trị tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. | Tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng Trong suốt quá trình hoạt động doanh nghiệp phải luôn thực hiện hoạt động tái cơ cấu để tự hoàn thiện và tìm ra mô hình phương thức quản trị tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tái cơ cấu là một trong những hoạt động tự thân và liên tục của doanh nghiệp. Cũng giống như cơ thể con người cần hai quá trình đồng hóa và dị hóa để tồn tại doanh nghiệp cũng cần hai quá trình là đầu vào của sản xuất và đầu ra cho sản phẩm. Để tồn tại doanh nghiệp nhất thiết phải đảm bảo sự cân bằng giữa đầu vào và đầu ra. Muốn giữ được sự cân bằng này doanh nghiệp phải đảm bảo bài toán năng suất lao động hợp lý phải thực hiện việc tái cơ cấu liên tục trong toàn bộ thời gian hoạt động của mình. Sau khủng hoảng tái cơ cấu doanh nghiệp là hoạt động tất yếu phải diễn ra. Giống như một cơ thể vừa mới trải qua cơn bạo bệnh doanh nghiệp sau khi sống sót qua khủng hoảng tất yếu phải tái cơ cấu để phục hồi và phát triển. Thứ nhất tái cơ cấu về thị trường sau khủng hoảng. Căn cứ vào diễn biến của thị trường doanh nghiệp phải xác định lại phạm vi khách hàng dùng sản phẩm của mình và xác định khách hàng tiềm năng. Việc khoanh vùng đối tượng khách hàng mua sản phẩm là vô cùng quan trọng vì điều đó sẽ giúp doanh nghiệp bớt chi phí marketing quảng bá dàn trải. Sau khủng hoảng tiềm lực tài chính hạn chế buộc các doanh nghiệp phải đặt hiệu quả lên hàng đầu hết sức tránh các chiến dịch mang tính thử nghiệm thăm dò thị trường. Tốt nhất các doanh nghiệp nên khai thác tối đa và phục vụ tốt các khách hàng truyền thống và lâu năm để tích tụ tài chính và tiết kiệm chi phí khi vừa mới bắt đầu vượt qua sóng gió. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh thì nên tận dụng thời cơ để mở rộng thị trường sang nhóm khách hàng mới để chiếm lĩnh thi phần và tạo nền tảng cho những bước phát triển lâu dài của mình. Thứ hai tái cơ cấu để xác định mô hình doanh nghiệp phù hợp với thị trường mới và chiến lược phát triển mới của mình. Sống sót sau

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    7    0    10-08-2020
44    6    0    10-08-2020
5    6    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
2    5    0    10-08-2020
350    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN