TAILIEUCHUNG - ĐỀ 1 Thi thử Đại học 2009 Môn Toán THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

Tham khảo tài liệu 'đề 1 thi thử đại học 2009 môn toán thi thử đại học 2009 môn toán có đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thi thử Đại học 2009 Môn Toán THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 MÔN TOÁN Đe thi số 1 Thời gian làm bài 180 phút A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I 2 điểm Cho hàm số y - . x -1 b Biện luận theo m sô nghiệm của phương trình a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. Ix 1 m. x -1 Câu II 2 điếm a Tìm m để phương trình 2 sin4 x cos4 x cos 4x 2 sin 2x - n m 0 có nghiệm trên 0 . 1 1 8 b Giải phương trình- íogự2 x 3 4log4 x-1 log2 4x . Câu III 2 điếm 33x2 -1 V2x2 1 a Tìm giới hạn L lim----- ---------- x 0 1 - cos x 0 z 2 4 S-16 98 100 - 50 b Chứng minh răng C100 -C100 C100 -C100 .-C100 C100 -2 . Câu IV 1 điểm Cho a b c là các số thực thoả mãn a b c 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M 4 4a 9b 16c V 9a 16b 4c V 16a 4b 9c. B. PHẦN DÀNH CHO TỪNG LOẠI THÍ SINH Dành cho thí sinh thi theo chương trình chuẩn Câu Va 2 điếm a Trong hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn có phương trình C1 x2 y2 - 4y - 5 0 và C2 x2 y2 - 6x 8y 16 0. Lập phương trình tiếp tuyến chung của C1 và C2 . b Cho lăng trụ đứng B C có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M là trung điểm của AA . Tính thể tích của khôi tứ diện BMB C theo a và chứng minh rằng BM vuông góc với B C. Câu VIa 1 điếm Cho điểm A 2 5 3 và đường thẳng d y z 2 Viết phương trình mặt phẳng a chứa d sao cho khoảng cách từ A đến o lớn nhất. - Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1 Thi thử Đại học 2009 Môn Toán Dành cho thí sinh thi theo chương trình nâng cao Câu Vb 2 điểm a Trong hệ tọa độ Oxy hãy viết phương trình hyperbol H dạng chính tắc biết rằng H tiếp xúc với đường thẳng d x - y - 2 0 tại điểm A có hoành độ bằng 4. b Cho tứ diện OABC có OA 4 OB 5 OC 6 và AOB BOC COA 600. Tính thể tích tứ diện OABC. Câu Vlb 1 điểm Cho mặt phẳng P x - 2y 2z -1 0 và các đường thẳng d1 y 3 z 2 -3 2 d2 x y z . Tìm điểm M thuộc di N thuộc d2 sao cho MN song song với P và đường 6 4 -5 thẳng MN cách P một khoảng bằng 2. ĐÁP ÁN Câu I 2 điểm a Tập xác định Hàm số y - l có tập xác định D R 1 . . 1- x 1 x 1 x 1 Giới hạn lim 1 lim lim -O . x x x - 1 x 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    4    0    11-08-2020
17    5    0    11-08-2020
275    4    0    11-08-2020
3    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN