TAILIEUCHUNG - GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN

Đội nhóm đòi hỏi sự đa dạng. Bằng sự tập hợp các thành viên khác nhau về tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm . . . nhóm sẽ tạo ra kết quả tốt hơn một tập hợp các kết quả do từng thành viên tạo ra | GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN Đội nhóm đòi hỏi sự đa dạng. Bằng sự tập hợp các thành viên khác nhau về tuổi tác giới tính kinh nghiệm . . . nhóm sẽ tạo ra kết quả tốt hơn một tập hợp các kết quả do từng thành viên tạo ra Do vậy hoạt động nhóm đòi hỏi cả 2 khả năng tạo sự đồng thuận và không đồng thuận. Sự không đồng thuận giúp nhóm đưa ra những ý kiến phong phú nhất và sự đồng thuận giúp nhóm đạt được nhất trí cho những giải pháp tối ưu nhất Chuyển từ mâu thuẫn sang không đồng thuận Mâu thuẫn Không đồng thuận Cảm xúc Hợp lý Chung chung Cụ thể Giả thiết Thực tế Chủ quan Khách quan Dựa trên chức vụ Dựa trên lợi ích chung Sự không đồng thuận tập trung vào những khía cạnh khác biệt của vấn đề trong lúc Mâu thuẫn tập trung vào khía cạnh cá nhân. Mâu thuẫn là không thể tránh khỏi và thỉnh thoảng là cần thiết khi nó nói lên những vấn đề nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa các thành viên nhưng trong hoạt động nhóm mọi hoạt động sẽ dễ dàng hơn khi được chuyển từ mâu thuẫn sang không đồng thuận Những diễn tả mang tính cảm xúc phải được phân tích theo tính hợp lý Những diễn tả chung chung phải được làm cho rõ bằng những sự việc cụ thể Những diễn tả mang tính giả thiết phải được kiểm tra nhằm chỉ ra thực tế khách quan Những yếu tố chủ quan phải được đối chiếu với các yếu tố khách quan Nên tập trung vào lợi ích chung hơn là thế mạnh của chức vụ Một khi vấn đề đã được chuyển từ mâu thuẫn sang không đồng thuận nhóm cần tiếp tục tìm kiếm những giải pháp sáng tạo hơn nhằm tạo ra sự đồng thuận hai bên cùng có lợi Chuyển từ không đồng thuận sang đồng thuận Khi nhóm hiểu được khía cạnh hiệu quả của sự không đồng thuận nhóm dễ dàng đạt đuợc sự đồng thuận hơn. Nhưng đi đến sự đồng thuận không có nghĩa là đạt sự nhất trí hoàn toàn của tất cả các thành viên. Có rất nhiều hình thức trong việc ra quyết định như sau Ra quyết định dựa trên quyền hạn Ra quyết định dựa trên quyền hạn sau khi tham khảo ý kiến của nhóm Ý ki ến chung của nhóm mà không cần phải ra quyết định Nhóm ra quyết định dựa trên biểu

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
121    4    0    09-08-2020
19    3    0    09-08-2020
1    5    1    09-08-2020
22    3    0    09-08-2020
2    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN