TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bạch đàn

Cây gỗ nhỡ, thân thẳng cao từ 15 - 20 m, gỗ dùng làm đồ mộc, trụ mỏ, XĐCB, nguyên liệu giấy sợi. Là cây trồng tục hoá đồi trọc, phát triển tốt trên đất feraist đỏ vàng phát triển trên phiến thạch sét có thành phần cơ giới thịt nhẹ, dễ thoát nước, tầng dầy trên 40cm, ở những nơi có lượng mưa bình quân từ - , nhiệt độ bình quân từ 15 - 290C. | J 1 V J i Ầ A 1 w r A 1 1 - -A Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bạch đàn Nguồn 1. Đặc điểm sinh thái Cây gỗ nhỡ thân thẳng cao từ 15 - 20 m gỗ dùng làm đồ mộc trụ mỏ XĐCB nguyên liệu giấy sợi. Là cây trồng tục hoá đồi trọc phát triển tốt trên đất feraist đỏ vàng phát triển trên phiến thạch sét có thành phần cơ giới thịt nhẹ dễ thoát nước tầng dầy trên 40cm ở những nơi có lượng mưa bình quân từ năm nhiệt độ bình quân từ 15 - 290C. 2. Kỹ thuật trồng rừng Tiêu chuẩn cây con Tuổi cây từ 2 5 đến 3 tháng cao từ 20 -30cm đường kính cổ rễ 2mm hình dáng cân đối không sâu bệnh không cụt ngọn. - Thời vụ trồng Từ 15 5 đến 30 7. - Mật độ gây trồng ha hàng cách hàng 2m cây cách cây 2m . - Xử lý thực bì Phát dọn toàn diện nơi có điều kiện phát đất toàn diện . - Cuốc hố kích thước 30 x 30 x 30cm. Cuốc lớp đất mặt để sang 2 bên miệng hố lớp cuốc sau để về phía dưới dốc. Cuốc hố trước khi trồng 30 ngày. Lấp hố kết hợp bón lót Gạt lớp đất mặt 2 bên miệng hố lấp đấy 2 3 hố và trộn đều với 0 3 kg phân NPK sau đó tiếp tục đẫy lớp đất mặt lấp đầy hố. Lấp hố phải thực hiện trước khi trồng cây 20 ngày. - Kỹ thuật trồng Khơi hố rộng hơn kích thước bầu xé vỏ bầu đặt cây thẳng đứng vun đất nhỏ xung quanh gốc 1 2 bầu ấn chặt lấp đất cao bằng cổ rễ phải bằng hoặc cao hơn mặt hố để tránh úng nước trong mùa trồng cây vỡ bầu long gốc gảy ngọn. - Chăm sóc Năm đầu chăm sóc 1 lần vào tháng 10- 11. Năm thứ 2 chăm sóc 2 lần lần 1 vào tháng 5 - 6 lần 2 vào tháng 8 - 9. Năm thứ 3 chăm sóc lần vào tháng 7- 8. Nội dung chăm sóc Phát quang thực bì dọc theo hàng cây rộng 1 2m kết hợp dẫy cỏ vun gốc cho cây đường kính 0 8 m . - Phòng chống lửa cháy lan vào rừng mới trồng thường xuyên đề phòng sâu bệnh hại. Không chăn gia súc vào khu vực rừng mới trồng. - Bảo vệ rừng Phòng chống cháy rừng và gia súc phá hoại phòng trừ sâu bệnh hại. Lưu ý - Rừng bạch đàn có khả năng cho khai thác chu kỳ 2 sau khai thác chính còn khai thác được cây chồi . Thời gian khai thác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN