TAILIEUCHUNG - Quy trình trồng cải xà lách

- Cải xà lách trồng được nhiều loại đất khác nhau miễn là tưới tiêu thuận lợi. Trồng mùa mưa nhất thiết phải dùng giống chịu mưa và nếu có thể được, nên dùng rơm phủ hoặc lưới nylon che để hạn chế đất cát bắn lên lá và hạn chế sâu bệnh cỏ dại. | Quy trình trông cải xà lách Nguôn 1. Chuẩn bị đất - Cải xà lách trông được nhiều loại đất khác nhau miễn là tưới tiêu thuận lợi. Trông mùa mưa nhất thiết phải dùng giống chịu mưa và nếu có thể được nên dùng rơm phủ hoặc lưới nylon che để hạn chế đất cát bắn lên lá và hạn chế sâu bệnh cỏ dại. - Chuẩn bị đất kỹ tươi xốp nhặt sạch cỏ dại tàn dư cây trông vụ trước nếu có điều kiện phơi khô khoảng một tuần và đảo lớp đất mặt xuống dưới để thoáng khí cho cây trông sinh trưởng tốt đông thời hạn chế các sâu bệnh cư trú trong đất. - Làm luống rộng 1 m cao 7 - 10 cm trong mùa mưa để chống rễ bị úng và lá cũng không bị đất cát dính vào và dễ nhiễm các bệnh thối gốc và phỏng lá. 2. Thời vụ và giống trồng Có thể trồng quanh năm tốt nhất là từ tháng 8 năm nay đến tháng 4 năm sau. - Xà lách trứng gieo từ tháng 7 đến tháng 2. - Xà lách li ti gieo từ tháng 3 - 4 để ăn trong mùa hè. 3. Gieo trồng Trồng cách cách nhau 15 -18 cm đảm bảo mật độ - cây 500m2 4. Bón phân chăm sóc Tổng lượng phân bón cho 500 m2 ruồng trồng khoảng kg phân chuồng hoai phân heo gà đã ủ hoai 2 kg Urea 2 kg KCL. Bón phân dựa theo sự sinh trưởng của cây do cải xà lách rất ngắn ngày nên chia ra nhiều lần tưới sẽ có hiệu quả horn. Khi tưới xong rửa lá ngay. Sử dụng thêm các loại phân bón qua lá để tăng cường sức sinh trưởng của cây. 5. Tưới nước Mỗi ngày tưới 1 lần vào buổi sáng sớm hay chiều mát. Lúc cây bị bệnh nên hạn chế tưới vào buổi chiều tối. Có thể che lưới cho để bảo vệ lá cải khỏi bị không bị tổn thưong khi tưới hoặc khi trời mưa lớn 6. Quản lý dịch hại Trồng cải xà lách thường gặp dịch hại chủ yếu như Sâu ăn tạp Spodoptera litura sâu to Plutella xylostella sâu đục ngọn Hellula undalis. bệnh chết cây con do Pythium sp. Rhizoctonia sp. Sclerotium sp. bệnh thối bẹ Slerotium rolfsii Rhizoctonia solani. bệnh thối nhũn vi khuẩn Erwinia carotovora . Phòng trị các loại sâu hại trên như cải bẹ xanh. 7. Thu hoạch Trồng được 30 - 40 ngày thì thu hoạch năng suất xà lách ở nước ta .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT