TAILIEUCHUNG - Thực hành với hệ điều hành ảo

Trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số vấn đề thực hành với hệ điều hành ảo bằng cách sử dụng Citrix Provisioning Server version 5. | Thực hành với hệ điều hành ảo Nguồn Wilco van Bragt Quản trị mạng - Trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số vấn đề thực hành với hệ điều hành ảo bằng cách sử dụng Citrix Provisioning Server version 5. Giới thiệu Trong một số này bài trước đây chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn những vấn đề cơ bản về hệ điều hành ảo chẳng hạn như các kỹ thuật những ưu điểm nhược điểm và các kịch bản có thể. Tuy nhiên chắc hẳn bạn vẫn muốn thấy được cách thực hành cụ thể như thế nào. Chính vì vậy trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thao tác với hệ điều hành ảo bằng Citrix Provisioning Server version 5. Chuẩn bị Cài đặt máy chủ và cài đặt ban đầu Citrix Provisioning Server tồn tại như một thành phần máy chủ và thành phần trên máy khách và có thể tạo một ổ đĩa ảo vDisk . Đó cũng là cách để các máy khách có thể sử dụng kỹ thuật streaming hệ điều hành. Cài đặt của thành phần khách sẽ được miêu tả ở phần sau của loạt bài này trong phần một này chúng tôi sẽ tập trung trước vào cài đặt thành phần máy chủ. Cài đặt có một số yêu cầu. Cấu hình cần phải được lưu trong cơ sở dữ liệu Microsoft SQL. Có thể là Microsoft SQL server hoặc SQL Express. Trong môi trường sản xuất một SQL server chuyên dụng là rất cần thiết vì đôi khi bạn có thể muốn cài đặt nhiều máy chủ Citrix Provisioning Server để dự phòng và cũng muốn truy cập vào cơ sở dữ liệu thậm chí một máy chủ nào đó gặp sự cố. Lưu ý Cần phải có đủ không gian cần thiết cho việc lưu các ổ đĩa ảo. Khi sử dụng thêm Provisioning Server không gian đĩa sẽ cần phải tăng trên file share SAN hoặc NAS. Với một máy chủ đơn điều đó có thể được đặt trên không gian lưu trữ nội bộ. Citrix License Server cũng được yêu cầu tương tự như sử dụng XenApp hoặc các sản phẩm Citrix khác . Thành phần máy chủ cũng yêu cầu .Net Framework đây là thành phần sẽ tự động được cài đặt trong quá trình cài đặt nếu trước đó chưa được cài. Cài đặt của thành phần máy chủ được bắt đầu bằng cách sử dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0