TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng Cây đậu bắp

Thời vụ - Vụ Xuân: Gieo từ cuối tháng 2 đến tháng 3, thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9. Nếu gieo muộn, cây sớm ra hoa, nhưng năng suất giảm dần. - Vụ Thu-Đông: Gieo từ cuối tháng 7 đến tháng 8, thu hoạch quả từ tháng 9 đến tháng 1, đầu tháng 2. | Kỹ thuật trồng Cây đậu bắp Nguồn Thời vụ - Vụ Xuân Gieo từ cuối tháng 2 đến tháng 3 thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9. Nếu gieo muộn cây sớm ra hoa nhưng năng suất giảm dần. - Vụ Thu-Đông Gieo từ cuối tháng 7 đến tháng 8 thu hoạch quả từ tháng 9 đến tháng 1 đầu tháng 2. 2. Giống Các giống hiện đang được sử dụng là Giống địa phương do Viện Khoa học nông nghiệp tuyển chọn Phân viện miền Nam giống DB1 do Viện nghiên cứu Rau - Quả chọn lọc. Giống nhập nội từ Thái Lan và Đài Loan. Lượng hạt giống cần từ 18-22 kg ha. 3. Làm đất Chọn loại đất cát pha thịt nhẹ hoặc đất thịt trung bình pH từ 5 5-6 8. Đất phải bằng phẳng dễ tưới và tiêu nước. Đất cày bừa kỹ làm sạch cỏ trước khi gieo. Lên luống 1 4-1 5m mặt luống rộng 1 1-1 2m chiều cao luống 25-30cm. 4. Mật độ khoảng cách Gieo 2 hàng khoảng cách 70-80cm x 40cm cây mật độ từ 3 2-3 5 cạn cây ha. 5. Phân bón Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. . Liều lượng phân chuồng Bón lót 15-20 tấn ha cũng có thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến thay thế phân chuồng với lượng bằng 1 3 lượng phân chuồng. . Liều lượng và phương pháp bón phân hoá học - Bón thúc chia 5 lần. Lần 1 cây có 4-5 lá thật. Lần 2 bắt đầu nở hoa. Lần 3 thu quả đợt 1. Sau đó cứ cách 2 lứa hái lại tưới thúc dùng nước phân mục để tưới dưỡng cây . - Làm cỏ xới vun 2 lần và kết hợp với bón thúc lần 1 và lần 2. - Có thể dùng các dạng nitrat amôn hoặc sulfat amon thay cho urê cloruakali thay cho kali sunphat hoặc dùng các dạng phân hỗn hợp phức hợp NPK để bón với liều nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón vào đất có thể phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng đa lượng trung lượng vi lượng theo hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất. - Chỉ được thu hoạch quả sau khi bón phân ít nhất 7-10 ngày. 6. Tưới nước Sử dụng nguồn nước tưới sạch nước sông nước giếng khoan . Tuyệt đối không sử dụng nguồn nước thải bị ô nhiễm nước thải từ bệnh viện. Cần thường xuyên giữ độ ẩm đất 80-85 trong suốt quá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN