TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Những đồ vật của bé - Đề tài: CÂY BÚT CHÌ THÔNG MINH - Nhóm lớp: Chồi

Trẻ nhớ nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật trong câu chuyện và đặt tên câu chuyện. Trẻ nhận biết và gọi tên các hình hình học. Trẻ nhận biết được các nhóm đồ vật có dạng hình hình học. Giáo dục trẻ cẩn thận, ngăn nắp. Biết hoạt động theo nhóm, chơi cùng bạn, vâng lời cô. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Những đồ vật của bé Đề tài CÂY BÚT CHÌ THÔNG MINH T1 1 r Ă Nhóm lớp Chồi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu Trẻ nhớ nội dung câu chuyện nhớ các nhân vật trong câu chuyện và đặt tên câu chuyện. Trẻ nhận biết và gọi tên các hình hình học. Trẻ nhận biết được các nhóm đồ vật có dạng hình hình học. Giáo dục trẻ cẩn thận ngăn nắp. Biết hoạt động theo nhóm chơi cùng bạn vâng lời cô. II. Chuẩn bị Chuyện tranh hoặc rối Cây bút chì. Rổ có thẻ Các đồ vật ở nhà của bé Các hình hình học lớn bằng biti s Tranh vẽ tô màu khổ A4 III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Kể chuyện Cây bút chì Đàm thoại Chuyện gì đã xảy ra với cây bút chì Bút chì đã nói gì với chuột Đầu tiên bút chì vẽ hình gì Sau đó bút chì vẽ hình gì Bút chì vẽ những hình gì nữa Cuối cùng bút chì vẽ gì Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Bút chì vẽ bao nhiêu hình tròn bao nhiêu hình tam giác bao nhiêu hình vuông Tại sao chuột sợ hãi bỏ chạy. 2. Hoạt động 2 đồ vật có hình dạng gì Cho trẻ xem tranh một số đồ vật trong gia đình và cho trẻ nói chúng có dạng hình gì Trò chơi về đúng ga nào Ở 4 góc lớp có 4 biển hình vuông tròn tam giác chữ nhật. trẻ xếp thành vòng tròn cùng hát bài và đi theo vòng tròn khi cô hô tàu lửa về gha các bạn sẽ chạy tới các rổ để xung quanh lớp chọn một tấm hình có đồ dùng gia đình sau đó chạy về hình hình học tương ứng. 3. Hoạt động 3 Chọn ô cho đúng Trẻ ngồi theo nhóm mỗi trẻ được phát một tờ giấy A4 bên trái là các chữ số 3 4 5 bên phải là các ô có chứa các đồ vật trong gia đình. Trẻ đếm số đồ vật trong mỗi ô và nối ô với số lượng tương ứng. Kết thúc nhận xét giờ học. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0