TAILIEUCHUNG - Danh sách phần mềm diệt virus có thể tích hợp với Windows 7

Danh sách phần mềm diệt virus có thể tích hợp với Windows 7 Sau khi Windows 7 được phát hành, một số người thắc mắc rằng họ nên cài đặt chương trình diệt virut nào trên Windows 7? Vì vậy, bài báo này sẽ cung cấp cho bạn một số phần mềm diệt virut phổ biến có trong danh sách các phần mềm tích hợp được với Windows 7. Khuyến cáo Nếu bạn muốn các chương trình của mình hoạt động tốt,bạn nên kiểm tra chương trình diệt virut miễn phí Microsoft Security Essentials. Chương trình này cũng không làm chậm. | Danh sách phần mềm diệt virus có thể tích hợp với Windows 7 Sau khi Windows 7 được phát hành một số người thắc mắc rằng họ nên cài đặt chương trình diệt virut nào trên Windows 7 Vì vậy bài báo này sẽ cung cấp cho bạn một số phần mềm diệt virut phổ biến có trong danh sách các phần mềm tích hợp được với Windows 7. Khuyến cáo Nếu bạn muốn các chương trình của mình hoạt động tốt bạn nên kiểm tra chương trình diệt virut miễn phí Microsoft Security Essentials. Chương trình này cũng không làm chậm máy tính của bạn. Chú ý thông thường phần mềm chạy trên Windows Vista cũng sẽ chạy tốt trên Windows 7 ngoại trừ những phần mềm hoạt động ở tầng thấp như các chương trình diệt virut tường lửa. Những chương trình này thường được thiết kế để chạy trên một hệ điều hành cụ thể của Windows. Windows AntiVirus Detection Lần đầu tiên cài đặt Windows 7 bạn sẽ có thông báo rằng bạn cần phải tìm một chương trình diệt virut trực tuyến. Find an antivirus program online x Windows did not find an antivirus program on this computer. Click to find a program online. Windows 7 urposes only. Build 7ŨŨŨ H 1 1 11 2009 Sau khi đã cài đặt chương trình diệt virut tương ứng tin nhắn sẽ bị tắt và có Action Center sẽ thông báo rằng Virus protection đã được bật Send Feedback L if I I Search Control Panel Security Network firewall On Windows Firewall is actively protecting your computer. Windows Update On Windows will automatically install updates as they become available. Virus protection AVG Anti-Virus Free reports that it is up to date and virus scanning is on. Spyware and unwanted software On protection Windows Defender and AVG Anti-Virus Free both report that they are turned on. Note Running two or more antispyware programs at the same time can cause your computer to run slowly. Internet security settings OK All Internet security settings are set to their recommended levels. F 1 Control Panel Home Change Action Center settings User Account Control settings View archived messages View performance .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0