TAILIEUCHUNG - Các cách tắt/bật windows firewall trong Windows 7

Cách tắt/bật windows firewall trong Windows 7 Firewall là một phần mềm dùng để lọc thông tin ra/vào máy tính hay hệ thống mạng của bạn. Tất cả những thông tin vào máy tính của bạn sẽ phải qua firewall, từ đây firewall sẽ kiểm tra thông tin rồi mới cho phép hoặc từ chối thông tin vào máy tính. Microsoft đã đưa những tính năng firewall vào những hệ điều hành của mình như Windows XP, Vista và Windows 7. Thực hiện theo những bước sau đây để cấu hình firewall trong Windows 7: Trước tiên, bạn phải đăng nhập. | Cách tắt bật windows firewall trong Windows 7 Firewall là một phần mềm dùng để lọc thông tin ra vào máy tính hay hệ thống mạng của bạn. Tất cả những thông tin vào máy tính của bạn sẽ phải qua firewall từ đây firewall sẽ kiểm tra thông tin rồi mới cho phép hoặc từ chối thông tin vào máy tính. Microsoft đã đưa những tính năng firewall vào những hệ điều hành của mình như Windows XP Vista và Windows 7. Thực hiện theo những bước sau đây để cấu hình firewall trong Windows 7 Trước tiên bạn phải đăng nhập máy tính với quyền administrative. Start Control Panel System and Security. Tiếp theo bạn sẽ thấy đường link Windows Firewall kích vào đường link này để cấu hình firewall. Action Center Review your computer s status and resolve issues Change User Account Control settings Find and fix problems troubleshooting Restore your computer to an earlier time Windows Firewall Check firewall status Allow a program through Windows Firewall JU System View amount cf RAM and processor speed Check your computer s Windows Experience Index base score Allow remote access See the name of this computer Windows Update - Turn automatic updating on or off Check for updates View installed updates X W Power Options Require a password when the computer wakes Change what the power buttons do Change when the computer sleeps v A Backup and Restore Back up your computer Restore files from backup Co rat nhieu lua chon d ben trai bang - Change notification settings - Turn Windows Firewall on or off - Restore defaults - Advanced settings Control Panel Home Allow a program or feature through Windows Firewall Change notification settings Turn Windows Firewall on or off j 1 Restore defaults Advanced settings Troubleshoot my network Ben phai bang ban co the thay 2 duong link cai dat firewall - Home or Work Private networks - Public .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0