TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thị trường

Bản nghiên cứu thị trường này có thể giúp bạn có được một ý tưởng kinh doanh qua việc chỉ ra được những cái mà thị trường đang cần. Bạn đừng e ngại là sẽ trở nên kỳ dị; đôi lúc những ý tưởng hay nhất khi mới nghe qua lại thấy chúng lập dị. Nếu bạn thấy chúng có một vài chỗ thiếu sót, bạn hãy đặt chúng sang một bên và tiếp tục tìm hiểu. Khi bạn dự tính các khả năng kinh doanh, bạn hãy nhớ là bạn không nhất thiết phải kinh doanh trong lĩnh. | Nghiên cứu thị trường Bản nghiên cứu thị trường này có thể giúp bạn có được một ý tưởng kinh doanh qua việc chỉ ra được những cái mà thị trường đang cần. Bạn đừng e ngại là sẽ trở nên kỳ dị đôi lúc những ý tưởng hay nhất khi mới nghe qua lại thấy chúng lập dị. Nếu bạn thấy chúng có một vài chỗ thiếu sót bạn hãy đặt chúng sang một bên và tiếp tục tìm hiểu. Khi bạn dự tính các khả năng kinh doanh bạn hãy nhớ là bạn không nhất thiết phải kinh doanh trong lĩnh vực mà bạn đã khởi nghiệp mãi mãi. Bạn có thể thực hiện công việc kinh doanh đó trong một vài năm cho đến khi bạn có được một ý tưởng kinh doanh mới hoặc đến khi bạn có đủ khả năng khởi sự một công việc kinh doanh đòi hỏi nhiều vốn liếng hơn. 1. Nắm vững tình hình kinh doanh và luôn để mắt đến những cơ hội còn bỏ ngỏ. Thực hiện nghiên cứu thị trường bằng cách o Đọc báo hoặc tạp chí o Xem tivi o Nói chuyện với nhiều người o Đi đến các khu buôn bán 2. Những sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn muốn nhưng bạn không tìm thấy 3. Có điều gì mà ai cũng không thích làm nhưng bạn có thể làm cho họ 4. Bạn có biết có sản phẩm hoặc dịch vụ nào làm cho cuộc sống của mọi người dễ chịu hơn không 5. Có khuynh hướng kinh doanh nào đang diễn ra mà bạn muốn tham gia vào có thực sự nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết của bạn không 6. Có khoảng trống nào trên thị trường mà bạn có thể lấp đầy bằng tài năng của bạn không Chúng là gì ví dụ việc tinh giản bộ máy tổ chức đã mở ra một thị trường cho các dịch vụ như tư vấn thiết kế đồ hoạ dịch vụ nhân sự và bảo dưỡng máy vi tính . Bây giờ . Bạn hãy viết ra một số ý tưởng kinh doanh tiềm năng. Bạn hãy liệt kê cụ thể đừng ghi chung chung như nhập khẩu xuất khẩu thay vào đó hãy cố gắng ghi cụ thể như nhập khẩu các khoanh bánh bắp cho những người sành ăn . AT 1 r J 1 J I 1 r J1 Ấ Nghiên cứu thị trường chi phí thâp Để điều hành công việc kinh doanh tốt bạn phải biết rõ thị trường. Nghiên cứu thị trường tốt sẽ cung cấp cho bạn hàng loạt thông tin về khách hàng ngành công nghiệp của bạn và các đối thủ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN