TAILIEUCHUNG - Phần 6C: Địa điểm và Thuê địa điểm

Hãy đưa ra các nghiên cứu, phát hiện đầy đủ và cả thông tin giới thiệu. Làm cho nó thêm sinh động bằng cách sử dụng các thông số nền tảng, lý lịch sơ lược của bạn, các biểu đồ, các thông số về nhân khẩu học và các nghiên cứu. Khi bản kế hoạch kinh doanh của bạn hoàn tất, hãy in ra và xếp nó thành 12 phần. | Phần 6C Địa điểm và Thuê địa điểm Hướng dẫn điền vào bản kế hoạch kinh doanh mẫu 1. Mỗi ô có một cái tên cố định được viết IN HOA 2. Dưới mỗi tên là một dòng bắt đầu bằng câu Điền vào đây . Nó sẽ có thông tin hướng dẫn cách bạn điền thông tin. Ô này sẽ tự mở rộng nếu bạn cần mở rộng để điền thêm thông tin. 3. Sau khi hoàn thành mỗi ô hãy xóa câu Điền vào đây đi chỉ để phần tên của ô và phần thông tin bạn vừa điền vào. Hãy đưa ra các nghiên cứu phát hiện đầy đủ và cả thông tin giới thiệu. Làm cho nó thêm sinh động bằng cách sử dụng các thông số nền tảng lý lịch sơ lược của bạn các biểu đồ các thông số về nhân khẩu học và các nghiên cứu. Khi bản kế hoạch kinh doanh của bạn hoàn tất hãy in ra và xếp nó thành 12 phần. Có nhiều mẫu bản kế hoạch kinh doanh có sẵn trong các thư viện nhà sách và phần mềm. PHẦN 6 - Câu hỏi nhanh Địa điểm và việc thuê địa điểm 1. Trong những năm mới thành lập nhà hàng Denny s đã từ chối nhiều địa điểm tốt bởi vì tiêu chí chủ yếu của họ là nằm trên các đường cao tốc. Nếu địa điểm đó không nằm trên đường dẫn vào đường cao tốc họ sẽ bỏ qua. Đó có phải là một chính sách tốt không A. Có B. Không 2. Nếu bạn thành lập một doanh nghiệp mà việc kinh doanh không phụ thuộc vào địa điểm nơi mà nó chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. . A. Đúng B. c Sai 3. Khi mới khởi sự doanh nghiệp tại sao các nhà doanh nghiệp khôn ngoan nhất lại thuê địa điểm để kinh doanh chứ không phải là mua nó A. để mua. hợp Họ không tìm thấy các địa điểm phù hợp B. hiệu quả hơn C. Họ có thể sử dụng tiền của mình một cách Họ không được thông báo đầy đủ về những lợi ích của việc sở hữu bất động sản trong kinh doanh. 4. Bạn đang định mở một cửa hàng bán lẻ hoặc một loạt cửa hàng bán lẻ . Cách tìm địa điểm TỒI NHẤT là A. Lái xe qua các tuyên phô B. Học theo dạng địa đi êm mà đôi thủ cạnh tranh thành công nhất trên thị trường sử dụng. C. Lập ra một hình mâu vê địa điêm cho công việc kinh doanh cụ thê của bạn và sau đó đánh giá mỗi địa điêm trên cơ sở tầm quan trọng và khách quan sử dụng các

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    13-08-2020
3    6    0    13-08-2020
9    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN