TAILIEUCHUNG - Những sai lầm không đáng có của cán bộ lãnh đạo khi đánh giá hoạt động của nhân viên

Thông thường việc đánh giá nhân viên được thực hiện để tìm hiểu và cải thiện năng lực hoạt động của đội ngũ nhân viên của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều cán bộ lãnh đạo và quản lý lại cho đây là cơ hội tìm ra những nhân viên khó ưa hoặc yếu kém về mặt năng lực để chỉ trích và quy trách nhiệm cho những khó khăn của công ty. Vì vậy, nếu người quản lý không có những đánh giá khách quan, điều đó sẽ khiến cho lòng tin và sự tôn trọng của nhân viên. | Những sai lầm không đáng có của cán bộ lãnh đạo khi đánh giá hoạt động của nhân viên Thông thường việc đánh giá nhân viên được thực hiện để tìm hiểu và cải thiện năng lực hoạt động của đội ngũ nhân viên của một doanh nghiệp. Tuy nhiên nhiều cán bộ lãnh đạo và quản lý lại cho đây là cơ hội tìm ra những nhân viên khó ưa hoặc yếu kém về mặt năng lực để chỉ trích và quy trách nhiệm cho những khó khăn của công ty. Vì vậy nếu người quản lý không có những đánh giá khách quan điều đó sẽ khiến cho lòng tin và sự tôn trọng của nhân viên sụt giảm nhanh chóng. Với một số thông tin tham khảo dưới đây hy vọng những người làm công tác quản lý có thể rút ra được những phương pháp đánh giá riêng cho mình nhưng quan trọng nhất vẫn là khách quan. 1. Dành quá nhiều thời gian để đánh giá hoạt động của nhân viên Đây là một sai lầm khá cơ bản vì người quản lý bố trí thời gian không hợp lý cho công việc này. Việc đánh giá hoạt động của nhân viên thường được thực hiện vào cuối năm sau cả một quá trình làm việc của nhân viên. Khi đó mọi đánh giá mới có đủ những dữ liệu cần thiết để xác định một nhân viên có đủ năng lực đáp ứng công việc hay không. Vì thế người quản lý nên dành thời gian cho việc xem xét và lên kế hoạch hoạt động cho các phòng ban hơn là chỉ chú tâm vào một công việc chỉ được tiến hành vào cuối năm. 2. So sánh các nhân viên với nhau. Điều này có thể tạo ra cảm giác xấu hổ dễ làm tổn hại đến tinh thần của nhân viên tạo ra sự ganh đua không lành mạnh tất cả những điều đó sẽ nhanh chóng phá vỡ tinh thần làm việc tập thể. Đồng thời việc này không chỉ tạo ra xung đột trong nhân viên mà người quản lý cũng có thể trở thành mục tiêu bị chỉ trích. 3. Coi việc đánh giá hoạt động là diễn đàn để xỉ vả nhau chứ không phải là nhằm cải thiện hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta tiến hành đánh giá để cải thiện hoạt động chứ không phải là để tìm ra kẻ ngu đần và những người không ưa để làm trò cười và xỉ vả. Nếu quên điều này người quản lý sẽ làm cho nhân viên không còn tin và không tôn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT