TAILIEUCHUNG - Công cụ marketing để tiếp cận khách hàng quốc tế

Tuy nhiên, thành công chỉ đến khi bạn kiên trì hành động. 1 Hội chợ thương mại Tham gia hội chợ thương mại là một trong những công cụ marketing truyền thống nhằm tiếp cận tới các khách mua quốc tế. | Công cụ marketing để tiếp cận khách hàng quốc tế Tuy nhiên thành công chỉ đến khi bạn kiên trì hành động. 1 Hội chợ thương mại Tham gia hội chợ thương mại là một trong những công cụ marketing truyền thống nhằm tiếp cận tới các khách mua quốc tế. Vấn đề quan trọng nhất khi tham gia hội chợ thương mại là cần kết hợp thu thập thông tin kiến thức về xu hướng thời trang thị hiếu của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh ngay tại hội chợ. Việc tham gia hội chợ thương mại có thể được chia thành 3 giai đoạn trước trong và sau hội chợ. Trước hội chợ Để tham gia hội chợ triển lãm một cách hiệu quả đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong công việc chuẩn bị tham gia hội chợ bạn cần thực hiện những bước sau Thu thập tất cả các thông tin cần thiết về hội chợ bao gồm sản phẩm trưng bày danh tiếng của hội chợ chủ đề hội chợ và các công ty tham gia triển lãm để nhận biết xem liệu hội chợ đó có phù hợp với doanh nghiệp bạn hay không. Bạn có thể liên hệ với Hiệp hội đơn vị tổ chức hội chợ hoặc tìm kiếm thông tin trên internet. Xác định các mặt hàng mà doanh nghiệp bạn muốn trưng bày tại hội chợ. Nhận biết vị trí kích cỡ gian hàng của doanh nghiệp bạn và chuẩn bị cách thiết kế gian hàng và trưng bày sản phẩm tại gian hàng. Bạn có thể thuê nhà thiết kế gian hàng chuyên nghiệp. Một vấn đề cũng rất quan trọng nữa là bạn cần thống nhất với các doanh nghiệp Việt Nam khác cùng tham gia hội chợ về thiết kế và chủ đề gian hàng để tạo nên ấn tượng tổng thể cho cả khu gian hàng chung của doanh nghiệp Việt Nam. Chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp và catalogue giới thiệu sản phẩm dưới dạng bản in và bản mềm. Bạn cũng cần có bản mềm về các thông tin này trên CD. Chuẩn bị danh thiếp. Đảm bảo có ít nhất một người thông thạo tiếng Anh trong đội ngũ tham gia hội chợ của doanh nghiệp bạn. Mang theo máy ảnh số và hoặc máy quay video. Trong thời gian hội chợ Trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp bạn theo đúng thiết kế đã chuẩn bị trước. Luôn sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong gian hàng. Cần trao đổi danh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    0