TAILIEUCHUNG - Tự học về microsoft ASP.NET

Tài liệu tham khảo về tự học microsoft | Tự Học Microsoft Bản quyền của Rào Trước Hành trang vào Khóa Học Ta nên chuẩn bị sẵn một số kiến thức căn bản về lập trình hay phát triển mạng khi bước vào khóa học này thì tốt hơn vì tuy bạn không cần phải biết về ASP cổ điển classic ASP nhưng như chúng tôi đã trình bày trong phần FAQ ở trang Chào Mừng đầu khóa học bạn cần tham khảo các bài viết trong khóa Học Microsoft .NET của thầy Lê Đức Hồng để làm quen với .NET framework Visual Visual . sẽ được dùng làm ngôn ngữ mặc định default trong các thí dụ các bài tập hay các dự án của khoá. biết tổng quát về HTML HyperText Markup Language khi ta cần trình bày các trang web trên browser. Browser được dùng trong khoá này là IE6 Internet Explorer Version 6 . quen thuộc với các hệ điều hành mới hiện nay Operating System như Windows 2000 Professional hay Server hay Windows XP Home hay Professional cũng như quen thuộc cách quản lý các ứng dụng liên hệ như Web Server Personal Web Server hay Internet Information Server - IIS và các cơ sở dữ liệu database MS SQL Server 2000 -xin tham khảo các bài viết về MCSE của thầy Vũ Hữu Tín thầy Tăng Vinh Tài và lớp MCSE. vài kiến thức căn bản về XML liên quan đến việc chuyển thông tin từ chổ này qua chổ khác. Về XML bạn nên tham khảo các bài viết XML Kỹ Thuật Nồng Cốt trong Tương Lai của thầy Lê Đức Hồng và các bài tự học XML của cô Bạch Trí cũng trên mạng Vovisoft này . Thật ra ta đâu làm khó nhau chi nhưng phải rào trước đón sau như vậy là vì con đường ta đi tìm hiểu về hơi lắt lẽo gập ghềnh. Một khi ta phát triển mạng với ta phải vận dụng tất cả các ứng dụng liên hệ và kết hợp mọi thứ vào nhau. Đó cũng là lý do tại sao khoá học này chỉ nhắm vào các lập trình viên đã có kinh nghiệm phát triển mạng. Tuy vậy chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách đơn sơ ngắn và gọn khi đề cập đến các ứng dụng kể trên trong các bài học có liên quan đến để bạn nhất là bạn nào thích thú trong việc phát triển mạng và mới làm quen với

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
53    13    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT