TAILIEUCHUNG - Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ chức cá nhân nộp hồ sơ tại các Sở Giao thông vận tải địa phương Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định thẩm tra thực tế tại cơ sở để có căn cứ Cấp giấy chứng nhận cơ sở 2. Giải quyết đủ điều kiện đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống 1 Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề 2. sao có chứng thực Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có . thẩm quyền cấp Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất trang thiết bị phòng 4 . học và khu vực thực hành Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy kèm theo bản sao có chứng thực văn băng chứng chỉ của từng cá nhân Các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê phương tiện cầu cảng văn bản chấp thuận được sử dụng vùng nước để dạy thực hành của cơ quan có 6. thẩm quyền phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ đăng ký đăng kiểm trang thiết bị an toàn theo quy định Số bộ hồ sơ 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không 2 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM Số 1711 CĐS-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2008 HƯỚNG DẪN Thực hiện trình tự cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên người lái phương tiện thuỷ nội địa đối với các cơ sở dạy nghề Thực hiện Quyết định số 18 2008 QĐ-BGTVT ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    14-08-2020
18    14    0    14-08-2020
3    5    0    14-08-2020
4    4    0    14-08-2020
3    5    0    14-08-2020
3    4    0    14-08-2020
13    6    0    14-08-2020
62    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN