TAILIEUCHUNG - Quy trình xây dựng ISO 9000

Tham khảo tài liệu 'quy trình xây dựng iso 9000', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QUI TRINH XAY DUNG ISO 9000 Tổng quan Trong bối cảnh hiện nay các đối tượng khách hàng ngày càng trở nên phức tạp họ được cung cấp nhiều thông tin hơn và sự mong đợi của họ đối với hàng hoá và dịch vụ cũng ngày một cao hơn. Đối với bất kỳ tổ chức nào cách duy nhất để giữ được khách hàng chính là việc cam kết với vấn đề chất lượng. Trong thực tế bất kỳ tổ chức nào dù trong lĩnh vực sản xuất hay kinh doanh dịch vụ đều có thể đảm bảo được sự phát triển vững bền trong tương lai thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như theo tiêu chuẩn ISO 9000. Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng các tổ chức có thể thu nhận được các lợi ích sau Các chính sách và mục tiêu do Ban lãnh đạo cấp cao nhất đặt ra Hiểu được các yêu cầu của khách hàng để đạt tới mục tiêu nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng Nâng cao hiệu quả truyền thông trong nội bộ tổ chức cũng như với bên ngoài Hiểu được rõ hơn về các quá trình trong tổ chức Hiểu được tác động của các yêu cầu luật định đối với tổ chức cũng như đối với khách hàng của tổ chức Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với các nhân viên Sử dụng hiệu quả thời gian và nguồn lực Giảm thiểu lãng phí Đảm bảo tính thống nhất và khả năng truy tìm nguồn gốc sản phẩm và dịch vụ Nâng cao đạo đức và động cơ làm việc CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 Trung tâm Năng suất Việt Nam Có thể nói trước sức cạnh tranh và đòi hỏi của thị trường việc áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn đã trở thành một xu hướng nổi bật. Tuy vậy để tạo lợi thế kinh doanh và thực sự có những bước đột phá việc áp dụng này cần có hướng đi mới giàu sức sáng tạo. Bên cạnh những điều đáng mừng ở nước ta là sự áp dụng rộng rãi các hệ thống này thì vấn đề chất lượng của hệ thống nhằm giúp doanh nghiệp khai thác tối đa những lợi ích của hệ thống ISO mang lại cũng cần được thảo luận. 1. Động cơ cho việc áp dụng các hệ thống chất lượng Nhận định về xu hướng phát triển kinh tế thế giới các nhà phân tích đưa ra 5 chiến lược cơ bản cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    11-08-2020
22    8    0    11-08-2020
8    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    10    0
59    9    0
43    9    0