TAILIEUCHUNG - Hãy xác định mục tiêu cho nhân viên

Xác định mục tiêu cho nhân viên là việc vô cùng quan trọng, nhân viên hiểu được mục tiêu mới có động lực và đích phấn đấu, ngoài ra sẽ không bị lãng phí thời gian do không nắm được mục tiêu doanh nghiệp. Xác định mục tiêu cho nhân viên Các nhân viên thường là những người hiểu rõ nhất những mục tiêu cụ thể nào có thể đem lại hiệu quả chung cho công việc như tăng năng suất, doanh số, lợi nhuận. Họ cũng chính là người hiểu được mình có khẳ năng đạt được mục tiêu đó. | Hãy xác định mục tiêu cho nhân viên Xác định mục tiêu cho nhân viên là việc vô cùng quan trọng nhân viên hiểu được mục tiêu mới có động lực và đích phấn đấu ngoài ra sẽ không bị lãng phí thời gian do không nắm được mục tiêu doanh nghiệp. Xác định mục tiêu cho nhân viên Các nhân viên thường là những người hiểu rõ nhất những mục tiêu cụ thể nào có thể đem lại hiệu quả chung cho công việc như tăng năng suất doanh số lợi nhuận. Họ cũng chính là người hiểu được mình có khẳ năng đạt được mục tiêu đó hay không. Vì vậy trong quá trình xây dựng mục tiêu cho nhân viên bạn cần phải bàn bạc tham khảo ý kiến của họ. Có như vậy họ mới sẵn sàng thực hiện mục tiêu đã được đề ra không cảm thấy bị áp đặt làm việc có hiệu quả nhất. Thường xuyên đánh giá lại các mục tiêu Tối thiểu bạn nên làm công việc này một lần vào giữa năm để đảm bảo rằng các mục tiêu đặt ra ban đầu vẫn còn có nghĩa và các nhân viên vẫn đang bám sát các mục tiêu đó trong quá trình làm việc. Làm cho các mục tiêu rõ ràng và có thể đánh giá được Đừng nên đặt ra những mục tiêu chung chung và mơ hồ như Hãy làm việc tốt hơn bởi sẽ khiến cho nhân viên không biết cần phải làm điều gì. Hãy xây dựng các mục tiêu rõ ràng và có thể định lượng được như tăng thời gian trả lời các cuộc gọi của khách hàng 30 hoặc giảm số lời than phiền của khách hàng xuống còn một nửa. Các mục tiêu không nhất thiết phải gắn liền với doanh số hay lợi nhuận Đừng nên nghĩ rằng cần phải gắn việc khen thưởng với việc tăng doanh số hay lợi nhuận. Bởi vì những mục tiêu này chưa hẳn là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp trong một năm nào đó mà ưu tiên đó có thể là cắt giảm chi phí và nâng cao tính cạnh tranh. Bảo đảm rằng các mục tiêu có thể thực hiện được Nhiều người có khuynh hướng đưa ra những mục tiêu quá cao cho nhân viên. Điều này sẽ gây cho họ tâm lý chán nản và mất đi động cơ làm việc. Ở cương vị là một giám đốc nhiêm vụ của bạn là phải đảm bảo các mục tiêu đưa ra cho nhân viên mang tính thực tế và có thể thực hiện được. Phải nhất quán Đừng nên .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    9    0    11-08-2020
57    87    0    11-08-2020
23    3    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN