TAILIEUCHUNG - Xuất chữ ra vùng client của ứng dụng

Một trong các đặc tính nổi bật nhất của Windows là giao diện giao tiếp với người dùng. Nhờ đặc tính này, nhiều dạng dữ liệu thông tin khác nhau được máy tính hỗ trợ khi xuất ra màn hình, máy in, Trong đó xuất văn bản ra vùng làm việc của các ứng dụng Win32 là hình thức phổ biến nhất trong giao diện đồ họa. Ở các bài viết trước, các thao tác xuất thông tin chỉ được thực hiện thông qua các cửa sổ thông báo, hộp thoại và các phần tử điều khiển. Chương. | Iczelion s Tutorial Win32 ASM Tutorial 4 Painting with Text Xuất chữ ra vùng client của ứng dụng Một trong các đặc tính nổi bật nhất của Windows là giao diện giao tiếp với người dùng. Nhờ đặc tính này nhiều dạng dữ liệu thông tin khác nhau được máy tính hỗ trợ khi xuất ra màn hình máy in . Trong đó xuất văn bản ra vùng làm việc của các ứng dụng Win32 là hình thức phổ biến nhất trong giao diện đồ họa. Ở các bài viết trước các thao tác xuất thông tin chỉ được thực hiện thông qua các cửa sổ thông báo hộp thoại và các phần tử điều khiển. Chương này sẽ trình bày cách thể hiện nội dung văn bản trên vùng làm việc của cửa sổ thông qua các hàm Win32 API. Trong bài viết này chúng ta học cách làm thế nào để xuất chữ ra vùng client của ứng dụng tìm hiểu sâu hơn về việc xử lý thông điệp WM_PAINT các khái niệm về thiết bị ngữ cảnh device context và các thông tin metrics. Tìm hiểu về Device Context Văn bản là một trong những đối tượng đồ họa của hệ thống. Mỗi ký tự là tập hợp của nhiều điểm ảnh pixels được xếp thành những mẫu riêng biệt. Đó là lý do tại sao người ta dùng thuật ngữ là vẽ painting chứ không phải là writing. Thông thường bạn vẽ chữ trong vùng client của ứng dụng thực tế bạn cũng có thể vẽ bên ngoài vùng client nhưng đó là vấn đề khác . Việc xuất chữ ra màn hình trong Windows hoàn toàn khác trong Dos. Trong Dos ở chế độ văn bản màn hình có kích thước 80 x 25 80 cột x 25 dòng và chỉ sử dụng bởi một ứng dụng. Nhưng trong Windows thì khác màn hình được chia sẽ cho những ứng khác nhau. Một vài bắt buộc phải tuân thủ để tránh tình trạng màn hình của ứng dụng này chồng lên màn hình của ứng dụng khác .Vì thế HĐH sẽ giới hạn vùng painting của mỗi cửa sổ là vùng client của chính nó. Vùng client của cửa sổ là phần của cửa sổ ứng dụng trừ thanh tiêu đề title đường viền border thanh menu menu bar thanh công cụ tool bar thanh trạng thái status bar và thanh cuộn scrollbar . Hình ảnh của vùng client được thể hiện như sau Người dịch Benina REA TEAM Tổng hợp và hiệu chỉnh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.