TAILIEUCHUNG - lập trình khai triển các tấm thép vỏ tàu theo thuật toán hàm hóa đường hình, chương 3

Phương pháp của viện sĩ hàn lâm khoa học người Nga Crưlov được coi là phương pháp tính dựa trên các số liệu đo trực tiếp từ ĐHLT tàu, hoàn thiện nhất về mặt lý thuyết đồng thời đảm bảo độ chính xác cao nhất. Khi nghiên cứu ổn định của lý thuyết tàu thủy ông nhận thấy ,khi tàu nghiêng đến một góc θ thì tọa độ trọng tâm thể tích chiếm nước cũng sẽ thay đổi theo một cung C0C. C1 d(zc-zco)= dyc= Và như chúng ta đã biết, việc đi tính tay đòn ổn định tàu thủy chẳng qua. | Chương 3 Phương pháp của viện sĩ Crưlop Phương pháp của viện sĩ hàn lâm khoa học người Nga Crưlov được coi là phương pháp tính dựa trên các số liệu đo trực tiếp từ ĐHLT tàu hoàn thiện nhất về mặt lý thuyết đồng thời đảm bảo độ chính xác cao nhất. Khi nghiên cứu ổn định của lý thuyết tàu thủy ông nhận thấy khi tàu nghiêng đến một góc 0 thì tọa độ trọng tâm thể tích chiếm nước cũng sẽ thay đổi theo một cung C0C. Và như chúng ta đã biết việc đi tính tay đòn ổn định tàu thủy chẳng qua là đi xác định cho được hai thông số Zc - Zco và Yc tại các góc nghiêng đang khảo sát. Ông đã nghĩ ra việc chia nhỏ cung C0C thành nhiều cung theo góc nghiêng ngang 0. Vì góc nghiêng ngang 0 đủ nhỏ nên các cung CiCi i sau khi được chia cũng được xem là đủ nhỏ và có thể xem là đoạn thẳng. Sau đó ông chiếu các đoạn thẳng này lên 2 trục tọa độ. Và việc tính đoạn CiCi 1 này thì đơn giản đựoc tính theo công thức sau CiCi 1 Với re Jx V Jx 3 U yh l x J xđ Jx mômen quán tính của diện tích MĐN đẳng tích đối với thể tích chiếm nước V. Để vẽ được các đường nước đẳng tích theo các góc nghiêng 0 nhỏ ta vẽ chúng song song với tiếp tuyến tại các điểm Ci nhưng còn đường thẳng biểu diễn đường nước đẳng tích này nằm ở đâu thì chúng ta chưa thể xác định được. Do vậy việc tính yc và zc - zco đơn giản hơn thông qua công thức 0 yc Ị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.