TAILIEUCHUNG - lập trình khai triển các tấm thép vỏ tàu theo thuật toán hàm hóa đường hình, chương 1

Tàu thủy là một công trình hoạt động trên biển, trong những điều kiện rất phức thế vấn đề là phải đảm bảo cho con tàu một số các tính năng đặc biệt nhất định trước khi cho con tàu ra biển gọi chung là các tính năng hàng hải bao gồm: tính nổi, tính ổn định, tính chống chìm, tính lắc, tính giữ hướng và quay trở, tốc độ Một vấn đề rất quan trọng trong mục đích phòng tránh được càng nhiều càng tốt các tai nạn lật tàu, một trong những tai nạn triệt để. | CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ . TỔNG QUAN VỀ ỔN ĐỊNH TÀU THỦY Tàu thủy là một công trình hoạt động trên biển trong những điều kiện rất phức thế vấn đề là phải đảm bảo cho con tàu một số các tính năng đặc biệt nhất định trước khi cho con tàu ra biển gọi chung là các tính năng hàng hải bao gồm tính nổi tính ổn định tính chống chìm tính lắc tính giữ hướng và quay trở tốc độ Một vấn đề rất quan trọng trong mục đích phòng tránh được càng nhiều càng tốt các tai nạn lật tàu một trong những tai nạn triệt để và khủng khiếp nhất diễn ra trong giây lát và kéo theo hàng loạt các hậu quả to lớn vô phương khắc phục đó chính là tính năng ổn định của tàu thủy. Và đây cũng là cả một quá trình nghiên cứu hàng trăm năm nay của các nhà khoa học trên thế giới. Tính ổn định là khả năng tàu có thể khôi phục lại vị trí cân bằng ban đầu khi mômen ngoại lực tác dụng lên tàu làm nghiêng tàu ra khỏi vị trí cân bằng. Lý thuyết ổn định đi nghiên cứu các ngoại lực tác dụng lên tàu dưới dạng mômen nghiêng làm tàu nghiêng ngang hoặc nghiêng dọc trên nước trong phạm vi lượng nước giãn của tàu không đổi nghiêng đẳng tích từ đó có thể tính một cách chính xác các thông số ảnh hưởng đến vị trí cân bằng của tàu đặc biệt là yếu tố tâm nổi cùng với các tọa độ hình học của nó. Tính ổn định là một trong những tính năng hàng hải quan trọng của tàu thủy đặc biệt là đối với tàu cá. Giữ gìn và duy trì nó là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của các thủy thủ trên tàu. Hiện nay với trình độ và năng lực đóng tàu của nước ta thì việc đảm bảo cho con tàu có thể nổi được trên mặt biển không còn là vấn đề khó khăn nữa nhưng việc đóng một con tàu để cho nó đảm bảo tính ổn định thì không đơn giản chút nào. Nếu tàu mất ổn định sẽ dẫn đến nguy cơ lật tàu gây nhiều thiệt hại về người và của. Còn nếu tàu có tính ổn định thấp nghĩa là không đạt được yêu cầu của các tiêu chuẩn ổn định hoặc là không đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu đó sẽ làm cho tàu không thể hoạt động an toàn trên biển trong những điều kiện thời tiết phức tạp hơn làm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.